# مقالات_سیاسی

بررسی تأثیر افزایش حامل‌های انرژی و حذف سوبسید بر اقتصاد خانوار

مفروضات بررسی: 1-ابتدا تأثیر افزایش قیمت نان و حامل‌ها‌ی انرژی  بدون توجّه به اثر هم‌افزایی روی سایر قیمت‌ها برای مقایسه‌ی تأثیر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 92 بازدید