# مقالات_اجتماعی

بررسی تأثیر افزایش حامل‌های انرژی و حذف سوبسید بر اقتصاد خانوار

مفروضات بررسی: 1-ابتدا تأثیر افزایش قیمت نان و حامل‌ها‌ی انرژی  بدون توجّه به اثر هم‌افزایی روی سایر قیمت‌ها برای مقایسه‌ی تأثیر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 71 بازدید

مراحل رشد اجتماعی (فرد و جامعه)

 خصایص این دوره :(تولا) -         فتوت -         مروت -         عشق به مردم -         بیزاری از مردم -         نا آراستگی -         تمیزی -         زهد -         تقوی -         هنر -         خداجوئی -         اشراق -         ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 15 بازدید