دور تسلسل

1.       بازدهی سرمایه گذاری بالا باشد .

2.        نرخ بهره یا اختلاف نرخ بهره پائین باشد.

3.         تغییر قیمت داخلی یا نوسان بازار نداشته باشیم .

4.       تورم پائین و کنترل شده باشد .

5.        نرخ ارز با ثبات و تک نرخی باشد .

6.        کسری بودجه دولت کاهش یابد.

7.        بدهی خارجی دولت کاهش یابد.

8.        ضریب مالیات کم باشد و سرمایه گذاری بیمه شود .

9.        حمایت دولت از صنایع داخلی قطع شود.

10.   بازارهای مالی و پولی کارا ایجاد شود و محدودیتهای برای این بازارها حذف شود

 امّا عوامل یاد شده جمع اضدادند مثلاً کاهش مالیات ، درآمد دولت را می کاهد و کسری بودجه بیشتر می شود عدم حمایت از صنایع داخلی بیکاری را اضافه می نماید لااقل درکوتاه مدت سیستم تک نرخی ارز در کوتاه مدت منجر به تورم میشود بعلاوه تضامین لازم برای سرمایه گذاری خارجی و شرایط سود دهی بالا تعهداتی را برای دولت به بار می آورد که هزینه بر هستند مثلاً طرحهای زیر بنائی نظیر توسعه راهها و راه آهن و هواپیمائی و مخابرات و شبکه های برق و آب هم کسر بودجه را شدیدتر می نماید هم به استقراض و بدهی خارجی می انجامد. ضمناً رویکرد بدون هوشیاری و تکیه زیاد به سرمایه گذاری خارجی می تواند آسیب های بزرگی را در نوساناتی که ممکن است خارجیان ایجاد نمایند به کشور وارد نمایند بحران مالی جنوب شرق آسیا در سال 2001 نوعی از این شکل بود. امّا اگر محدود فکر نکنیم و منطقی و سیستمی و همه جانبه مطالعه نمائیم در می یابیم که فقط به یک الگو و راه حل نبایستی بسنده نمائیم و همانطور که نمی شود به سرمایه گذاری خارجی خیلی خوشبین بود نمیتوان آن را نیز فراموش کرد ، برخی صنایع جذب سرمایه گذاری خارجی را نیاز دارند هم چنین نمی توان کِرختی و بازده پائین سازمانهای دولتی را تا ابد تحمل نمود و سراغ خصوصی سازی نرفت همانگونه که شتاب زده به سوی خصوصی سازی رفتن می تواند عواقب جبران ناپذیری را داشته باشد. امّا نکته مهم و قانون طلائی راه رشد اقتصاد پر شتاب انباشت سرمایه است یعنی بایستی متکی به انباشت سرمایه باشیم که آنهم میسر نمی گردد مگر با پس انداز ملی و در کنار آن جلب سرمایه گذاری کنترل شده خارجی لذا برگشتیم سر پله اوّل که وضع اقتصادی خوب نیست و به پس انداز نمی توان امید داشت امّا این تسلسل راه خروج دارد و راه خروج و شکستن تسلسل آن است که مردم بپذیرند و بخواهند و بدانند که مثلاً سهیم میشوند برای آنکه در 10 تا 20 سال آینده کشوری پیشرفته و بدون شکل اقتصادی داشته باشند و در دنیای رقابتی امروز حرفی تازه و بازاری مناسب داشته باشند. لذا بایستی تصیمیم بگیرند و کمر همّت ببندند و پس انداز بسازند و با این الگو که در دوره ای از مصرف کم کنند به خود ریاضت بدهند سختی بدهند و قول اقتصاد دانان عوارض عبور از بزرگراه توسعه را بپردازند تا مسیر توسعه هموار شود امّا این هم شمشیر دو لبه است یعنی با شعار و در خواست خشک و خالی مردم همه جانبه اقدام نمی نمایند ، مردم بایستی اعتماد کنند باورهای فعلی شکسته شود و با شور و علاقه شدید به منافع ملی فکر کنند و در این رهگذر عوامل مأیوس کننده را حذف شده ببینند و عوامل دلگرم کننده پررنگ تر شود. عوامل مأیوس کننده بسیار مزاحم هستند این تصور که عده ای بدون زحمت و از راه رانت خواری و سوءاستفاده از منابع عمومی منفعت کلان می برند و خود و خانواده شان به ثروتهای افسانه ای می رسند ، بسیار مأیوس کننده است . مشارکت مردم چه در بیان افکار و ایجاد راهکار های اجرائی ، چه در نظارت بر مسئولین از طریق مبادی سیاسی و قانونی ، عوامل دلگرم کننده هستند مبارزه با انحصار حذف بی برنامه گی و روزمره گی حذف شعارهای بی محتوا و پای ریزی شایسته سالاری و نگرش منطقی و سیستمی در فعالیت ها ، پایه های دلگرمی ملی است . برون رفت از تسلسل مشکل اقتصادی و بیکاری و تورم و... عزم ملی می طلبد و از عهده ی برنامه ریزی دولت خارج است اعتماد بیشتر بین دولت و مردم را می طلبد بازنگری در وضع موجود و اصول گرایی و تلاش برای محیط سالم را می طلبد تا هر چه سریعتر کاهش مصرف و شروع پس انداز و هزینه سرمایه گذاری اصولی داخلی مهیا شود که در کنار آن و همگام با آن و در سایۀ ثبات آن سرمایه گذاری خارجی به شکل مثبت آن یعنی مشارکت در تولید تحت لیسانس با انتقال دانش فنی و ایجاد جوینت ونچرها میسر شود و گر نه طرحهای فاینانس شاید بدترین نوع سرمایه گذاری خارجی برای کشورهایی است که مجبور باشند و امکانات مناسبی را نتوانند ارائه نمایند . بدیهی است این وظیفۀ سنگینی است بدوش طیف وسیعی از جامعه ، روشنفکران و دانشگاهیان در ایجاد چنین باور و دور نمایی نقش کلیدی دارند دولت با تکیه بر مطالعات علمی و عمیق جلوگیری از تصدی رابطه ای و باندبازی و ایجاد نظارت بر عملکردها در جلب اعتماد عمومی نقش بسزا دارد. دستگاههای مقننه و قضائی با ایجاد زیر بنای قانونمند و مناسب ، سختگیری بر خاطیان و ایجاد فضای قانونمند و منطقی به دور از غوغا و نظرات و تفاسیر شخصی بسیار تعیین کننده می باشند و مردمی که باورکنند تلاش برای بهبود وضع کل مملکت ، اگرپر فایده تر از تلاشی که فقط برای خانواده خود دارند نباشد در آن تأثیر بسزا دارد ، حرکتی را به نمایش خواهند گذاشت که فردا برای آن خیلی دیر است.

/ 0 نظر / 34 بازدید