تبریک عید93

با آرزوی آینده ای روشن و امید بخش :

 نوروز مبارک باد.

درخت و برگ برآید ز خاک این گوید               که خواجه هر چه بکاری ترا همان روید

ترا اگر نفسی ماند، جز که عشق مکار  که چیست قیمت مردم؟هر آنچه می جوید

/ 0 نظر / 23 بازدید