سیاست اشتباه ترامپ در افغانستان

سیاست اشتباه ترامپ در افغانستان

رییس جمهور امریکا در پی ارسال نیروی بیشتر به افغانستان است. هم چنین به هم پیمان

نظامی خود پاکستان نیز فشار میاورد که از نیرو های تند رو حمایت نکند.

و پاکستان را تحدید می کند از هند حمایت بیشتری می نماید. نتیجه ان میشود که نیروهای

تند در منطقه بهانه بیشتر با امریکا ستیزی خواهند داشت. روسیه که در کنار و مخالف امریکا

است با دیپلوماسی فعالتر و حمایت از کشورهای تاثیر گذار منطقه و ایجاد رابطه با بقیه

کشورها و گروههای با نفوذ ولو تند رو جایگاه با ثبات تری می یابد. این به معنای اتلاف

انرژی مادی و نظامی زیاد برای امریکاست. از انجا که هر گونه بهم خوردگی توازن دو

قدرت در منطقه به نا ارامی و تشنج بیشتر می انجامد لذا برای مردم منطقه مفید نیست

.ظاهرا ترامپ با مسلمانان مشکل دارد. و این سیاست نا پخته و منفعل می تواند در این

رابطه باشد. در اینصورت باید بیشتر از مشاوران و تحلیل گران وافع بین کمک بگیرد.

تند روی اسلامی وجود دارد و چون یک اندیشه است به راحتی حذف نمی شود. رفتار

نا متعادل غرب و بخصوص امریکا نیز دامن زده است. وقتی امریکا به افغانستان نیرو

بفرستد دو خصیصه را تحریک کرده است اول اسلام تند رو و ضد امریکا دوم ناسیونالیسم

افغان را. جوان و میانسال افغان شهر نشین شیفته و یا متمایل به مدرنیسم نیست که

امریکا را ناجی از تند روی و عفب ماندگی این تفکر بداند. او روستایی است و تمایل به

جامعه و روش زندگی سنتی در او بیشتر است. لذا اگر بی طرف نایستد حتما مخالف

امریکاست. و بدون دریافت در جبهه با او می جنگد و این سرانجامی جز شکست برای امریکا ندارد.

ترامپ و هم فکرانش بر انند که مجد از دست رفته امریکا را احیا کنند . امریکا ضرر بزرگی

را از این کاستی داده است این درست است . اوباما به این نکته توجه نداشت و سستی

کرد این هم صحیح. اما با تعجیل و براورد اشتباه که نمیشود اب از دست رفته را به جوی

برگرداند.ترامپ فکر میکند مانع حصول ابر قدرتی امریکا مسلمانان هستند. و حاضر نیستند

خطاهای خودشان را اصلاح کنند.وضعیت تبادل اطلاعات تغیر کرده است. دوره سود های

افسانه ای بسر امده است . با نگرش جدید تر و برد برد واقعی بسیاری از نیرو های

واقع گرا به صحنه می ایند و همکاری جدید و محکمتری حاصل میشود چرا که امریکا هم

پول دارد و هم تکنو لژی . روسیه اینه را کمتر دارد. لذا عقب میقتد . اما در غیر اینصورت

این اقدامات فقط در جهت منافع روس هاست.

/ 2 نظر / 39 بازدید

jjhgfdd

عوب بود