داعش و آینده آن

 

2-  اهداف مدیریت اجرایی

1-2 مبرا دانستن خود از هر آلودگی و انجام تبلیغات گسترده و دروغین در میان مسلمانان اهل تسنن تمامی کشورها.

2-2  رخنه در کشور های اسلامی عقب مانده و سنتی و ایجاد پایگاه و نفوذ منطقه ای در آنها.

3-2 ایجاد سر زمین های تحت حکومت و قانون خودشان بنام خلافت اسلامی. این سرزمین ها در هر کشور یا منطقه ای میتواند باشد و لازم نیست مردم موجود آنها در این حرکت سهیم باشند.

 4-2 تعیین کشورهای عراق ، سوریه، لیبی ، لبنان ، افغانستان ،نیجریه و یمن به عنوان اولین کشور های هدف.

 

3- هواداران بالقوه و بالفعل

 1-3 متعصبین تحصیل کرده در میان جوانان و دانشگاهیان

2-3 بزه کاران فراری و جنگ جویان سرکوب شده در مناطق مسلمان نشین اسقلال طلب نظیر چچن.

3-3 سران قبایل و عشایر که قدرت خود را در مواجه با تجدد بر ملا می یابند.

4-3 سازمان های خریدار خدمات تروریستی.

5-3 شاهزادگان پولدار عرب مخالف ایران و شیعه .

6-3 قدرت های سیاسی منطقه در مقاطع زمانی خاص

7-3 سیاستمداران قدرتهای بزرگ در استفاده های ابزاری و موردی از حرکات ایذایی داعش.

 

4- مسیر های تامین مالی و هزینه

 1-4 کمک های هواداران

2-4 باج گیری از طریق گروگان گیری و اسیر گیری. 

 3-4 قاچاق مواد مخدر و دیگر کالا ها.

 4-4 تاراج اموال مخالفان و فروش اسرا.

 

خطرات اصلی داعش :

 

1 – نابود سازی حقوق بشر و بخصوص حقوق زنان و کودکان.

2 – راه اندازی جنگ بین شیعه و سنی .

3 – هموار سازی مسیر سرکوب مسلمانان دگر اندیش در سراسر دنیا.

4 – بر هم زدن جغرافیای منطقه

 5 – توجیه حضور نظامی قدرت های بزرگ.

 6 – نا امنی عمومی و کشتار مردم بی دفاع با انجام ترور های انتحاری.

 7 – تجمیع اکثریت دگر اندیشان سنی اسلامی از سراسر دنیا به منظور ایجاد دزمینه نابودی و کشتار آنان.

 8 – تخریب اموال و دست آورد های مدنی مردم منطقه که حاصل ده ها سال کارو سرمایه ملی آنهاست .

 

پیش بینی آینده داعش :

 

با توجه به کمک اولیه سازمان های جاسوسی غرب در ایجاد و آموزش آنان و نفوذ در مدیریت راهبردی آنان ماموریت اصلی آنان تخریب و جنگ افروزی است .هرگاه این هدف از دستور قدرت های بزرگ هم خارج شود آنها به علت سود بردن از این حرکت به جنگ وتخریب ادامه میدهند تا مگر فشار بیشتر شود و

تامین منابع مالیشان محدود تر شود و در ان صورت به رویکرد سیاسی دست خواهند زد. اما در حال حاضر تمامی قدرت هایی که در صدد تغیر جغرافیای منطقه هستند نظیر اسراییل ویا در صدد تغیر رهبری سیاسی منطقه  هستند نظیر قطر و ترکیه بطور غیر رسمی از آنان حمایت میکنند. حتی پیچیدگی به حدی است که بشار اسد کمک گیرنده از ایران برای مقاصد سیاسی و برتری بر سایر مخالفان آن ها را  تقویت یا لااقل آزاد گذاشته و ایران ناگزیر در گیر جنگ نا خواسته با آنان در عراق شده است. آن هم جنگی فرسایشی و طولانی زیرا به راحتی از عراق به سوریه خواهند رفت و به لحاظ حفظ قدرت بشار با نیرو های بین المللی و غریبه دیگر حاضر به جنگ با او در داخل سوریه نیستند. لذا بنظر نمی رسد در آینده نزدیک تکلیف این گروه حل شده و حرکات نظامی و انتحاری آن متوقف گردد. به عکس باید منتظر توسعه در گیری ها به لبنان و سوریه و لیبی و یمن و حتی عربستان بود.

   

 

/ 1 نظر / 3 بازدید

خوب بود