ا یاجهان مجددا به دوران تسلط دو قطبی بر میگردد

رضایت انجام میگردد.به عبارت دیگر برد برد نبود و بیشتر باخت باخت را تداعی کرد. اما منتظران نتیجه برداشت های دیگری یافتند، اینکه خط قرمزی که اوباما می گفت جای مشخصی ندارد و میتوان عبور کرد، تنبیه مجرم را میشود روی آلت جرم اعمال نمود و نه خود او، تهدیدات را با تهدید متقبل میشود خنثی کرد، شعار منافع و اعتبار ما در آینده و درس گیری دیگران از تنبیه فقط حرافی است، حقوق بشر فعلا تعطیل است، و بلاخره اینکه آسه برو که خرس سفید از خواب بیدار شده است. و مساله اصلی رقابت و تعادل با اوست ، با روایت دیگر قبول میکنیم دنیا دو قطبی شده است.

در دوران جنگ سرد و تسلط دو قطبی دیکتاتورها آزادانه تر جولان میدادند، این نیاز یکی از دو قدرت بود و مردم و آزاد اندیشان به حساب که نمی آمدند سرکوب هم میشدند. حلا باید منتظر بود باز هم آن وضعیت تکرار شود یا موقتی است. اما به هر حال سپتامبر دارد برای آمریکا بد یمن میشود و این دومی است پس از 2001. اگر ساده نباشیم باید فکر کنیم فشار خرس سفید آنقدر بود که اوبامای نکته بین را وادار کرد تهمت بی جربوزه گی و ضعف را به جان بخرد.حلا این سوال مطرح است که کره شمالی و امثال آن از این به بعد تره برایش خرد میکنند ؟ آیا اروپا بار دیگر شاهد اشتقاق نخواهد بود؟نگرانی لاورف از چیست ؟ آیا بعد از سالها آسودگی از طالبان باز هم روسها در فشار طالبان میروند؟ آیا تحمل هزینه مالی قطب شدن برای اقتصاد لرزان روسیه آسان است؟و بلاخره اینکه آیا این واقعه را باید  شروع افول هر دو طرف به حساب آورد زیرا تاریخ هیچگاه یکسان بازگشت نداشته است.

به هر حال و با هر نتیجه ورود به دوران دو قطبی فاجعه ای است برای آزاد اندیشی و آزادگان دنیا که هزینه گزاف آن را پرداخته و روا نیست دوباره با آن روبرو شوند.

 

/ 1 نظر / 26 بازدید

بسیار جالب و من امیدوارم اینبار تاریخ یکسان تکرار نشود.