جنگ طلبی و درسی از امام حسین (ع)

چاره جویی و ایجاد حسن روابط با دیگران نباشد که هر روز جنگ بپا میشود.فرق سیاستمدار لایق وبی مسئولیت همین نکته است.اندیشمندان و دلسوختگان ملتها وظیفه هشدار به حاکمان در اشتباه و تاریکی را دارند، ولو در خطربیفتند ، این درس جاودانی ابا عبدالا است.

دامنی که ناموس عشق داشت میدرندش ---   هر سری که سر عشق داشت می برندش

کوبکوی و برزن به برزن همچو گو برندش   ----           ای سرم فدای همچو سر باد یا فدای آن تنی که سر داد

(عارف)

                                     ---------------------------------------------------

زان یار دلنوازم شکریست با شکایت  ----      گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت

رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس  -----         گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت

در زلف چون کمندش ایدل مپیچ کانجا  ---         سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت

(حافظ)

/ 0 نظر / 32 بازدید