بررسی تأثیر افزایش حامل‌های انرژی و حذف سوبسید بر اقتصاد خانوار

مفروضات بررسی:

1-ابتدا تأثیر افزایش قیمت نان و حامل‌ها‌ی انرژی  بدون توجّه به اثر هم‌افزایی روی سایر قیمت‌ها برای مقایسه‌ی تأثیر روی خانوارهای مختلف بررسی گردید.

2-با توجّه به تأثیر افزایش قیمت و حذف سوبسید و ناچاراً افزایش دستمزدها، مجدداً برای جبران افزایش حاصله در غذا و حمل و نقل و یک ضریب عمومی تأثیر بر روی سایر کالا یا عموم کالاها بایستی  بررسی گردد که موکول به بعد گردید.

3-برای تأثیر روی قیمت مسکن و  اجاره‌بها فقط تأثیر روی قیمت تمام شده‌ی ساخت در نظر گرفته شده و محاسبه گردید، امّا این تأثیر با یک ضریب کاهنده به علّت رکود اقتصادی، شرایط تحریم و عدم علاقمندی به سرمایه‌گذاری در این بخش با توجّه به سیاست‌های دولت در قبال مسکن، به سایر بخش‌های مسکن (غیر از مسکن مهر که مستقیماً با قیمت تمام شده در ارتباط است) تسری داده شد.

4-برای اثر سیاست‌های دستوری و نقش مقاومتی اقتصاد و نتایج حاصل که منجر به افزایش بیکاری خواهد شد، الگوی قابل اتّکا یافت نگردید؛ لذا این بخش قابل سنجش نبود فقط به‌طور توصیفی بیان گردید.

5-با توجّه به عدم آموزش هم‌چنین عدم تبیین فواید و هزینه‌ی صرفه‌جویی‌ها هم‌چنین عدم اعتماد کافی از منافع حاصله به نفع خانواده، این بخش نیز در بررسی به طور محسوس ملحوظ نگردید و اثر آن فقط به‌طور توصیفی در حدّپایین  اعلام گردید.

6-خانوارهای آماری  مورد بررسی، شامل پدر و مادر به‌علاوه 2 فرزند مدرسه‌رو می‌باشند.

7-جامعه‌ی آماری از بین بررسی حدود 500 خانوار و مطالعه‌ی مخارج و درآمد آنان، هم‌چنین بررسی آمارهای موجود از تعداد خانوارهای روستایی، کارگر و کارمند، صاحبان حِرَف و متخصّصان و کارخانه‌داران و صاحبان سرمایه و دسته‌بندی سطوح درآمدی آنان حاصل گردید.

8-هزینه‌ی پایه‌ی کرایه‌ی ماشین برای شهرهای بزرگ در نظر گرفته شد، امّا در روستاها به علّت سفرهای کاری با نیسان وانت و مصرف زیاد سوخت این نوع ماشین، مقادیر مشابه حتّی بیش‌تر از مبالغ ذکر شده حاصل گردید. لذا پرش، در صورت وجود مربوط به خانوارهای شهرهای کوچک و بخش‌ها آن هم در خانوارهای غیرکشاورز حاصل می‌شود.همچنین این هزینه شامل سوخت و تعمیرات وسیله نقلیه شخصی می‌باشد.

9-تأثیر عامل سرمایه و عدم توزیع مناسب آن و کمبود در بین تولیدکنندگان از عوامل تورّم زاست که با مشکلات حادث برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعت‌گران جزء به‌واسطه افزایش قیمت‌ها این اثر قابل توجّه‌تر خواهد بود و تأثیرقوی‌تری خواهد گذاشت امّا در این بررسی تأثیر آن در نظر گرفته شد.

در خاتمه‌ی مفروضات، اعلام می‌دارد این بررسی خالی از اشکال نیست و نیاز به فرصت

/ 0 نظر / 44 بازدید