چاره وری

chare-vary

چرا دیکتاتورها احمقانه رفتار میکنند
ساعت ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۱٥ 

چرا دیکتاتورها احمقانه رفتار میکنند

 

خشک دید آن بحر را فرعون کور

                                تا درو راند از سر مردی و زور

دیده  بینا  از لقای   حق    شود

                             حق کجا همراز هر احمق شود

دیکتاتور ها امر بر آنها مشتبه میشود که صاحب حق هستند ،خدا به

آنهاکمک میکندو الهام میگیرند یا حتی در ارتباطندو ابایی ندارند که 

بگویند نور و یا فرشته راهنمایشان است. غافل از اینکه ؛

هر که را اسرار کار آ موختند          مهر کردند و دهانش دوختند

      


 

آری دیکتاتورها سر انجامشان نابودی و تباهی است،اما ملتها و نخبگانش هم وظایفی

خطیر دارند،هشیاری-بلند همتی-توکل واعتماد به پاسخ مردم درحرکت برای اخذ حق و

گسترش آزادی لازمه کارشان است.

 قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند

        بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم

در بیابان فنا گم شدن آخر تا کی

               ره بپرسیم مگر پی به مهمات بریم


کلمات کلیدی: مقالات اجتماعی ، عرفان