چاره وری

chare-vary

ا جفا از تو ندیدیم
ساعت ٢:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۸ 

 

ما جفا از تو ندیدیم و تو خود نپسندی  

           

                    آنچه در مذهب ارباب فتوّت نبود

 

خیره آن دیده که آبش نبرد گریۀ عشق

 

                    تیره آن دل که درو شمع محبّت نبود

 

دولت از مرغ هُمایون طلب و سایۀ او

 

                     زانکه با زاغ و زغن شهپر دولت نبود

 

گر مَدد خواستم از پیر مغان عیب مکُن

 

                      شیخ ما گفت که در صومعه همّت نبود

 

 

 


چون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکیست

 

                     نبود خیر در آن خانه که عصمت نبود