چاره وری

chare-vary

رأی و انتخابات
ساعت ۳:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٢/٢٢ 

رأی و انتخابات

سؤال اینستکه مردم به چه کسی رأی میدهند؟ و چه فاکتورهایی اهمیت دارند؟

  1. بایستی انواع لایه‌های مردم دسته‌بندی شوند.
  2. نیازهای لایه‌های مردم مشخص شوند.
  3. روحیات لایه‌های مردم و دلبستگی شان روشن و برجسته شود.
  4. رأی گیرنده به دل مردم بنشیند
  5. رأی گیرنده منظری خوشایند را درنظر مردم مجسم نماید.
  6. رأی گیرنده قدرتمند بنظر برسد، (ازنظر تأئید مراکز قدرت)
  7. رأی گیرنده در دسترس و ملموس بنظر برسد.
  8. رأی گیرنده چقدر مظلوم جلوه کند.
  9. رأی گیرنده یا اطرافیانش چه استفاده آنی یا آتی برای رأی دهنده به همراه دارد.

موارد فوق مهترین عوامل هستند اما میتوان عوامل نظیر دیگری را نیز ذکر نمود که یک یا چند مورد فوق میتواند آن را پوشش دهد، حال موارد مذکور بیشتر موشکافی شود.

مردم از لایه‌های مختلف به لحاظ اقتصادی و اجتماعی تقسیم میشوند که به‌حسب این تعلقات ذائقه‌های سیاسی متفاوت دارند، به‌عنوان مثال،  صاحبان کارخانجات متوسط و بزرگ، زمین‌داران، سرمایه‌گذاران، گروهی از هنرمندان ومدیران رده بالا به آرامش، ثبات، استراتژی هدفمند، نزدیکی به قدرتهای بزرگ بین‌المللی و رشد شتابدار اقتصادی توجه مثبت نشان میدهند و کارگران و کشاورزان خورده پا و صاحبان حرف کم تخصصی‌تر که عضویت در تشکل‌های صنفی یا سیاسی نداشته‌باشند، به


تغییرات و جابجائی‌های وسیعتر سیاسی که شاید بتواند تغییر اوضاع را برایشان بهبود بخشد ، دلبسته‌تر میباشند، همچنین به شعارهای عدالت،تأمین مسکن و کار جواب مثبت میدهند.

کارمندان دولتی در رده‌های میانی و بالا با توجه به وابستگی‌های رده‌های بالادستی و امید به ترقی در سیستم پیروز، واکنش نشان میدهند و در رده‌های پائین تر همانند کارگران و کشاورزان خورده پا عمل مینمایند.

جوانان اغلب نوگرا و خواهان تغییر هستند و به جوانترها بیشتر گرایش دارند، تعلقات سیاسی دارند و شعارهای تندتر و مخالف‌تر کشش بیشتر و جذاب‌تری برای آنها دارد اما معلوم نیست در زمان رأی‌گیری چه میزان ثابت قدم باشند.

اندیشمندان، نویسندگان، گروهی از هنرمندان، تحصیل‌کرده‌های آکادمیک و آنانکه سابقۀ شهرنشینی و جامعۀ مدنی درازمدت‌تری دارند، به مسائل توسعه فرهنگی، آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، امنیت اجتماعی و بسترسازی رشد و توسعه اقتصادی تحریکشان میکند و جانبداری از این عوامل رأی آنها را رقم میزند.

حال اگر دایرۀ نیازها روی شعارهای عمومی‌تر تمرکز شود، آنگاه   عدالت، آزادی، برابری، توسعه و رشد اقتصادی، حمایت از آسیب‌پذیران، رفع بیکاری، تقسیم زمین، امنیت، یا واگذاری مسکن و وام بلاعوض میتواند شعارهای اصلی باشد. بدیهی است دهکهای پائین جامعه، جذب کلمات نظیر عدالت، حمایت‌ها، تقسیم زمین یا واگذاری مسکن میشوند و کمتر به سایر شعارها توجه نشان میدهند. حتی اگر بجای  دهکهای پائین جامعه ، مردمی که درآمدشان کفاف تقاضایشان را نمیدهد، را اشاره نمایم ، گویاتر میشود. در نظر این مردم حق آنها توسط  متمولین خورده شده است و هرچه شعار تغییر و در فشار گذاردن پولدارها قوی‌تر باشد بیشتر حمایتش میکنند.

بخشی از مردم که به مطالعه عادت دارند اطلاعات و انگیزش آنها از طریق مطبوعات و روزنامه‌ها حاصل میشود اما گروهی دیگر برحسب روحیه و علاقه‌ شان تمایل به شنیدن دارند، این شنیدارها از طریق منابر، رادیو، تلویزیون، و یا گفته‌های خیابانی و یا شنیدنی‌ها در صفوف انتظار اتوبوس و غیره حاصل میشود، رفع نیاز اطلاعات از طریق شنیدن بیشتر در روستاها و مهاجرین روستا به شهر دیده ‌میشود اما در بین کم‌سوادان و حتی از روی عادت نیز معمول است لذا باتوجه به ترکیب جمعیتی، این فاکتور مهم جلوه می‌نماید.

گفته شد رأی گیرنده به دل رأی دهنده بنشیند و مقبول افتد، غربی‌ها بیشتر به دیدن و نظم و انضباط لباس و ظاهر و آراستگی فرد نظر دارند و در فرهنگشان نقاشی و دیدن بیشتر از شرقی‌ها مورد توجه بوده‌است و شرقی‌ها به لحن کلام، قدرت کلام ( نه حتی در وهلۀ اول به منطق قوی کلام ) جذب میشوند و اینکه رأی گیرنده چه میزان سخنور باشد و نفوذ گفتار داشته‌باشد بیشتر به او تمایل نشان میدهد.

بیشتر مردم ازکسی که دست و دلباز باشد و بی‌محابا هزینه کند خوششان می‌آید، مدیری در شرایط بد اقتصادی مؤسسه‌اش، سختگیری میکرد و دائم جلوی هزینه‌ها ایستادگی میکرد، مطرود شد و مدیر دیگر با شعار« زیاد دنبال کاهش هزینه نباشید و از هر مسیری درآمد ایجاد کنید» مقبول شد ممکن است در جامعه‌ای به‌عکس باشد اما روحیات جوامع متفاوت است .

 

 ادامۀ مقاله  ( باشرط درخواست حداقل 10 نفر در 5 روز آتی)  میتواند انجام شود.


کلمات کلیدی: مقالات سیاسی