چاره وری

chare-vary

سرمایه های ملی و حفظ ان
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱/٩ 

سرمایه های ملی و حفظ ان

 

وقتی صحبت از سرمایه ملی میشود افکار بیکباره به سراغ معادن ،موقعیتهای جغرافیایی،جنگلها، دریاها و خلاصه به سوی انچه میرود که  سریعتر  در ذهن به پول تبدیل میشود.اما سرمایه های ملی فقط انها نیستند،

انها ثروتهای خدادادی خستند که با درایت ملتها به سرمایه های بزرگ تبدیل میشوند.بطور مثال یک تن خاک

طلا که حاوی 9 گرم طلای خالص باشد، دارای ارزشی کمتر از نیم گرم طلا هم نیست،این دانش فنی،تجهیزات و کاراست که به ان ارزش میبخشد، این مثال برای نفت و دیگر مواد اولیه نیز صادق است .

یکی از شاخص های پیشرفت و رشد ملتها ارزش متوسط هر کیلو گرم صادرات و هر کیلو گرم واردات انهاست،در کشورهای در حال توسعه و توسه نیافته ارزش هر کیلو صادرات پایین تر از هر کیلو واردات است

و در پیشرفته ها بعکس،در ایران و در سال 1380 هر کیلو صادرات 26/0 دلار و هر کیلو واردات 66/0 دلار

    

 


با این تامل                                              

بوده است ، ارزش افزوده بیشتر دریافتی توسط پیشرفته ها مدیون بکارگیری دانش فنی و نو اوری انهاست.

با این تامل مشخص گردید یکی از پارامترهای مهم سرمایه ملی همانا نیروی متخصص ، کار افرین و فعال میباشد. یک مثال تاریخی –پس از حمله تیمور به دمشقو ویران نمودن ان شهر توسط سپاهیانش جماعتی از صنعتگران مصنوعات شیشه و بلور به سرزمینهای شمالتر و غربتر گریختندو در حوالی بوهم مامن گرفتند

کسب و کار را شروع کردند و قرنهاست مهمترین صادرات بلور و کریستال دنیا را مالک هستند.

اساسا در نظریات توسعه سه شاخه اصلی زیر اعلام شده است ، تاکید بر تشکیل سرمایه ، تاکید بر نیروی انسانی و سرمایه گذاری روی ان ، تاکید بر توسعه صادرات. در دهه 60 میلادی تیوریسین هایی چون سینگر و شولتز به سرمایه نیروی انسانی رویکرد نشان دادند ، بحث فرار مغزها توسط توماس در سال 61 مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت و عامل ترمز و مانع توسعه قلمداد گردید ، در هر حال اهمیت نیروی انسانی کار امد و متخصص برای توسعه مورد اجماع اقتصاددانان این شاخه میباشد .نکته مهم چگونه کارامد شدن نیروی انسانی است، بدیهی است در هر جامعه تعدادی نو اور و کار افرین وجود دارد اما بایست انها را حفظ کرد و محیط رشدشان را فراهم نمود،در وهله نخست انها بدنبال ثبات هستند،ثبات اقتصادی و رشد مناسب اقتصاد،دوم احترام به مالکیت از هر نوع ان – مالکیت سخت افزاری و نرم افزاری- سوم قانونمداری منطبق بر منطق .

امروز ثبات اقتصادی و سیاسی تفکیک نا پذیرند،احترام به مالکیت و قانونمداری با توسعه دمکراسی همراه است. بازارها مرزها را شکسته اندو بدون حضور فعال در کل بازار جهانی ، رشد اقتصادی شعار است،لذا امر صلح جهانی و تعامل کاهش تنش و مناقشات بین المللی نا گزیر در دستور کار دولتهاست که نا همسویی با ان مواجهه با بی ثباتی است.از طرف دیگر بازارها محدودند و رقابت بسیار فشرده است ، فرصت ها را نمیتوان از دست داد، جبران فرصت سوزی اسان نیست ، با اهنگ رشد تکنولوزی امروز ، کسب برتری و کاهش فاصله ها تلاش پیکیرانه میطلبد . زمانی سیاست گذاریهای مذکور در اختیار پادشاهان و معدود افراد نزد او بود. ملتها بنا به بخت و اقبالشان تسلیم تصمیمات مفید یا مضر انان بودند اما در عصر حاضر به انتظار شانس نشستن گناه نا بخشودنی است،  ملتها با انتخاب رهبران صالح و در خواست های پیگیرانه برای برقراری قانون، حذف رانتها و امتیازهای غیر عادلانه ، ایجاد محیط استفاده برابر از امکانات عمومی اقدام می کنند .غفلت و برخوردهای منفعلانه نتیجهای جز یاس و رکود و عقب ماندگی ندارد ، به همین دلیل بسط و توسعه دموکراسی بسیار مهم است اما ظرافت دارد برای دستیابی به ان نباید به ثبات صدمه بخورد ، شواهد زیادی موجود است که با هدف ازادی و دمکراسی ضررهای جبران نا پذیر اقتصادی وارد شده است. و مسیر های پیموده شده ای گواه بر پیروزی مرحله ای ملتها تا دستیابی به حقوقشان موجود است ، صبر ، پشتکار ، امیدو دانش لازمه موفقیت است ،نا امیدی یار اهریمن و دشمن پیروزی است . در انتخاب پیش رو سرافراز باشید.                                                                                                                                                      .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 


کلمات کلیدی: مقالات اجتماعی