چاره وری

chare-vary

زنده بودن یا زندگی کردن
ساعت ٤:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/٢۱ 

زنده بودن یا زندگی کردن

در پاسخ به این سوال باید واقع نگر بود . زنده بودن را رفتار فیزیو لوژیک نظیر

خور و خواب بگیریم و زندگی را ترکیب خور وخواب با عواطف و طیران اندیشه و لذات هنری

و نشاط اجتماعی زیستن .

در اینصورت زنده بودن بخشی از زندگی کردن است . اما زنده بودن تنها به عادت تبدیل

تبدیل شده و ملال آور است. و زیبایی و نشاط در بخشهای دیگر زندگی است .

همه انسان ها با شادی نیاز مندند . و اگر روی هرم نیاز های مازلو برویم از مرحله ای

نیاز ها ی بخش دوم زندگی کردن شدید و اولویت اصلی می شوند.

حالا اینطور بررسی کنیم چه میزان سهم زنده بودن است و چه میزان

سهم بخش دوم زندگی کردن . تیره بختان بیش از 90 درصد زمانشان صرف زنده ماندن

است . و خوشبخت ها کمتر از 50 در صد زمانشان به زنده ماندن اختصاص دارد.

بخش غیر قابل انکار از این تخصیص به منابع مالی مرتبط است . اما تعلیم و تربیت

وجود آزادی های فردی و اجتماعی ، مجال به هنر مندان و اندیشمندان را نمی توان

نادیده گرفت . در آرزوی فراهم شدن فرصت بخش 2 زندگی کردن برای اکثریت انسانها.

 


کلمات کلیدی: