چاره وری

chare-vary

تاثیر نگرش بر شخصیت چهره انسانها
ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/٢۱ 

تاثیر نگرش بر شخصیت چهره انسانها

شخصیت چهره انسان چیست ؟ شما به بعضی آدم ها که نگاه

میکنی ناخود آگاه آنها را مهربان میبینی یا خشن احساس می کنی

و فاصله می گیری. دقیقتر که روی چهره ها فکر کنی آنها دسته بندی می

شوند صرفنظر از اینکه رنگ چشمشان یا حتی اندازه آن چقدر باشد، ویا اندازه بینی و

گونه و دیگر اجزا ی صورتشان.

متال می زنم ، به بازار برو و دقت کن ، اغلب صاحبان مغازه ها را به یک

شخصیت چهره ای و شاگرد هایشان را نیز به نوع دیگر می بینی .

در یک سیستم پر دیسیپلین نظیر گروهایی که روی تفکر و اعتقاد

واندیشه اعضایشان حساسیت دارند و فشار می آورند نیز این شباهت

چشمگیر است .

سه سوال مطرح میشود. 1- آیا نوع پوشش و پیرایش چهره ، آنان را شبیه ساخته

است ؟ 2- آیا تاثیر نگرش بر ،وضعیت گرفتن ،ماهیچه های صورت آنان

شباهت را باعث گردیده نظیر وضعیت های یک چهره در مواجهه با ترس یا شادی یا

تعجب یا کلاپیسه رفتن چشمها در یک موقعیت. 3- آیا این شباهت ناشی از

احساس درونی ما از موقیعیت بیرونی نیست و ادراک ما این شبیه سازی را انجام

نمی دهد؟ .

واقعیت آنستکه باید روی این موضوع به صورت تیمی و جامع کار کرد .

اهل هنر مثل نقاش و مجسمه ساز و روانشناسان پر تجربه و نویسندگان

داستانی که قدرت وصف خوبی دارند بهتر می توانند صاحب نظر باشند.اما به صورت

یک تجربه مثلا در ترافیک و در صفها وقتی دراز مدت شده اند و هر روز با آن سروکار

داریم اغلب چهره ها از حالت دوست داشتنی و انسانی به شخصیت چهره ی احمقی

شبیه شدنه اند نگاه به اطراف نیست ، این موجود اجتماعی نیست ، فقط خودش را

می بیند  با نگاه رو به جلوی کوتاه و عدم حرکت گردن ، و کوچک شدن چشمها و تیز

شدن گوش رو به جلو . امید وارم سوال 3 درست باسد اما اگر جواب 2 باشد باید بیش

از اینها به فکر رفتار اجتماعی باشیم و پیرایش جدی از فشارها و در خواست های

تک فکری و دیگر تنگنا های اقتصادی و اجتماعی داشته باشیم .
کلمات کلیدی: اجتماعی ، مقالات اجتماعی