چاره وری

chare-vary

چرا عربستان شیخ نمر را به قتل رساند
ساعت ٤:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/۱٤ 

چرا عربستان شیخ نمر را به قتل  رساند

این شهر وند معترض در زندان بود و خطری ستیزه جویانه برای او نداشت. دستی در ترور

ویا جرح و گرفتن سلاح بر علیه کسی نداشت که گناهش مقابله به مثل و قتل باشد.

چرا فقط به جرم معترض بودن کسی را می کشند. وقتی نتوان جوابی از بی مسئولیتی

ها ، نامردمی هاو تضییع حقوق کثیری از مردم را داد ،راهی جز ایجاد وحشت و ترور

حکومتی باقی نمی ماند. و قتل و ترور بی گناه نیز بی تاوان نخواهد بود.

عربستان با شکست از مداخله در یمن و به هدر دادن منابع مالی و ملی خود چاره ای


جز انحراف اذهان عمومی و از کاه کوه ساختن با لا طاعلات ندارد. با بهانه اختلاف تفکر 

و مذهب و رنگ و لعاب کفر والحاد به آن دادن و اتصال به بیرون از مملکت می خواهد هر

سوالی را در گلو ی مردمش خفه کند. ممکن است در کوتاه زمان موفق شود اما این

شقاوت دلالت بر وخامت و از هم پاشیدگی درون بی محتوایش دارد . همانگونه که شیخ

نمر و همراهانش معترض شدند بسیاری از مردم دیگر عربستان نیز از این شیوه حکومتی

قرون وسطایی در نارضایتی بسر می برند وبا تمامی سعی این حکومت از لابلای اخبار

اجتماعی هویدا می گردد.

دیری نخواهد گذشت که پول و اندوخته این کشور که در دست این قشر حاکم کوتاه فکر شهوت پرست قرار دارد به انتها میرسدو چیزی برای جذب مزدور باقی نمی ماند.

حاکمان بی تدبیر هرگاه خطر غرق شدن را احساس کنند سعی در شریک کردن دیگر

سردمداران نظیر میکنند که اینها نیز همان کنند. نتیجه ایجاد جنگ در منطقه است و

با شروعش رگ حیاتی ورود پول حاصل از نفت قطع میشود و اینها بی چاره تر خواهند

بود . البته در آن زمان اروپاییان متضرر بزرگی خواهند شد که باید با التماس و با دها برابر قیمت از روسیه بخرند.

دومین متضرر بیرونی آمریکاییان هستند که با حمایت از حکومتی نا مردمی و بی تدبیر

خود را هدف خشم و کینه مردم منطقه قرار خواهند داد. سکوت در برابر ترور حکومتی

اشتباه استراتزیک غرب است.