چاره وری

chare-vary

ضرر بزرگ رژیم های توتالیتر
ساعت ٤:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/۸ 

ضرر بزرگ رژیم های توتالیتر

رژیم های با سیستم پادشاهی سنتی ، تک حزبی و نظامی

توتالیتر و مستبد هستند. هر رژیمی فواید و مضراتی دارد که با توجه به شرایط زمانی 

ومکانی و بده بستان ضرر و فایده قابل قبول ویا مردود شناخته میشود. در هر حال

نتیجه اگر به ارتقا ء شتاب سطح زندگی منجر شود قابل تایید است.واضح

است که شتاب به دنبال خود پایداری و دوره توسعه بیشتری را الزام می کند.

اما یک ضرر بزرگ و مشترک در تمامی رژیم های مستبد برای آینده ملت ها وجود دارد

و آن رشد تمایل به در هم شکنی تمامی هنجار های موجود  و تقویت تمایل به

آنارشیسم  است. استبدادبا خود دروغ ، ریا و تظاهر را همراه دارد لذا اعتماد عمومی

خدشه دار شده و راه روند اصلاح تدریجی را می بندد.در چنین حالاتی رویا و درخواستفوری مردم خرد کردن ماشین حاکمیت و تمامی سیستم های آن است. در این شرایط با

کمترین بهانه به دنبال هر فرصت به سراغ در هم شکنی وضع موجود می روند و پس از

آن به فکر ایجاد سیستم کارا و توانای جدید بر میایند که اغلب رویایی است و در عمل غیر

قابل اجرا. نا بسامانی و تشتت و هرج و مرج پدید می آید که ناگزیر به استبداد جدید می

انجامد یعنی دور باطل.بررسی کشورهای توسعه یافته نشان می دهد آنهایی که از این

تله رسته اند بخت و اقبال خوبی در ایجاد شرایط مناسب اقتصادی یافته اند . به عبارت

دیگر هر گاه وضعیت اقتصادی رو به بالا باشد و در مسیر توسعه اقتصادی قرار داشته

باشد عبور از استبداد برگشت نا پذیر شده است و فرصت بدست آمده به موفقیت

رسیده.لذا این اقبال ملت هاست وشاید هوشیاری فرهیختگانشان که با حتی نیم باز

شدن یک پنجره در پی تقویت اقتصاد توسعه باشند در پی آوردن تکنولوژی و پرورش

نیروی متخصص و برقراری سیستم مدیریتی منضبط و علمی وسالم سعی و کوشش

کنند.اینکه توسعه اقتصادی در سایه توسعه سیاسی و ایجاد نهاد های توسعه مدنی

قابل انجام است صحیح است ولی بدون رویکرد اصلی به توسعه اقتصادی شعارهای

توسعه سیاسی و مدنی اگر اتلاف وقت نباشد قطعا هزینه دار و برگشت پذیر است.