چاره وری

chare-vary

چرا اوباما شکست خورد
ساعت ٩:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۱٧ 

چرا اوباما شکست خورد

در مقاله های شهریور 89" کدامیک پیروز می شوند ، عقل گرایان یا جنگ طلبان" شهریور 90 "اقتصاد آمریکا" دی 90 " روسیه به افول خود نزدیک میشود " مرداد91" بحران سوریه"شهریور 92 " آیا جهان به دوران دو قطبی باز می گردد" و بهمن 87 " اوباما و چالش های در پیش رو " به مشکلات جامعه سرمایه داری ، نیاز های توجه به خواست به حق متوسط ها و مزد بگیران و وضعیت آتی آمریکا و روسیه اشاره شد.

پیروزی اوباما، خواست مردم صلح طلب و متوسط و دموکراسی طلب آمریکا بیان شد . آنان برای رسیدن به حقوقشان و هدایت به سمت سیاست رشد به دور از تنش راه درازی دارند و شرایطی بر دسیتیابی به آن در پیش رویشان است که تلاش زیادی می طلبد زیرا با خشونت و قهر ممکن نیست به نتیجه برسند. در هر حال اوباما در انتخابات مجلسین شکست خورد که پیش زمینه ای در از دست دادن انتخابات ریاست جمهوری بعدی است. این شکست به نفع مردم آمریکا نیست ، اما چرا مردم به آن رای دادند. 

هر دو بخش سیاست های خارجی و داخلی زمینه های این شکست را پدید آوردند. در بخش خارجی عدم قاطعیت در برخورد با رژیم بشار اسد و حمایت از تند رو هایی نظیر داعش نا خرسندی داخلی واحساس قدرت برای روسیه را به دنبال ذاشت سپس به جبران برخورد با روسیه همراه تندروهای خودی وجنگ طلبان وارد جرگه تقابل با روسیه در اکزاین شد که نتیجه اش خلاف وعده های صلح طلبی خودش و کاهش هزینه های تهاجمی نظامی است. و این شرایط چیزی بود که رقیبش در انتظار آن بود وپیامد های آن ادامه دارد.

در بخش داخلی توقع مردم بیش از آن بود که انجام شد . اگر در برخورد با سفته بازی و دریافت مالیات بیشتر از ارکان مالی غیر تولیدی به نفع مردم شدت عمل و قاطعیت بیشتری نشان میداد اگر هم با مقاومت طرف مقابل مواجه می شد و موفق نمی شد اما رای مردم را از دست نمی داد و مردم در مطالباتشان جلوتر بودند.در هر حال صورت مساله پاک نمی شود و همانگونه که در مقالات قبلی ذکر شد اصلاحات در سیستم اقتصادی امریکا و به دنبال آن تغیرات در سیاست خارجی اجتناب نا پذیر است و به عقب افتادن آن موجب افول این ابر قدرت خواهد شد.


کلمات کلیدی: مقالات سیاسی