چاره وری

chare-vary

پایان زندگی فیدل کاسترو یکی از قهرمانان شاخص مبارزه برای زندگی بشریت
ساعت ٦:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٩/۱۱ 

پایان زندگی فیدل کاسترو، یکی از قهرمانان شاخص مبارزه برای زندگی بشریت

انسان برای فهم ودرک و ارتقای سطح زندگیش نیاز به رفع حوایج اولیه دارد. مسکن ، کار

تحصیل، بهداشت و خوراک ارزان و در دسترس این حوایج اولیه هستند. پس از آن رعایت

حقوق و برابری در تمامی سطوح در مقابل قانون صرفنظر از جنسیت ، مذهب ،نژاد و قوم

در مرحله بعد قرار میگیرد. در رده بعدی آزاد اندیشی ، گرایش به تفکر و ایدئولوژی و آزادی

بیان اعتقادات و تبلیغ و درخواست مباحثه و مناظره و نقد قرار میگیرد. بهم ریختگی این

تسلسل آرامش را می زداید و امکان زندگی در گستره حداکثر نفوس جامعه را سلب می نماید.

از هر سخن میتوان برداشت متفاوت داشت اما به صراحت می گویم این سخنان به

هیچ وجه قصد تبیین استبداد و فشار روی بیان عقیده را ندارد.

روش کاسترو در کشورش را بایستی با محیط خودش اندازه گیری نمود. به لحاظ اقتصادی با تمامی فشارها و تحریم ها ،بعد از کشور کوچک کاستاریکا  ، ودر آمریکای مرکزی دارای

بالاترین سرانه تولید است. 92 درصد مردم صاحب خانه هستند . بهداشت و درمان

کاملا مجانی است. تحصیل کاملا مجانی است. بیکاری در حد بسیار ناچیز است .44درصداز نمایندگان پارلمان را زنان تصاحب کرده اند.اما بطور یقین و به عللی

 نا رضایتی هست. هر حکومت ایدئو لوژیک حتما تضییقات ونارسایی در شیوه های

اجرا دارد. بعضی افراد معتقدتر به آن مرام در مسئولیت هایی که دارند جانب انصاف

 و عدالت را در نظر نمی گیرند و احخاف و اعمال نفوذ می کنند . در برابر مشکلات

بیرونی اجبارا مورد حمایت قرار می گیرند و جایگزین ندارند و موجب نارضایتی میشوند.

در هر حال مبارزان برای بشریت مسیر هایی را بر می گزینند که کاسترو یکی از

موفق ترین آنهاست و تله ی انحراف یعنی نتیجه ی مستبد شدن آنرا خدشه دار میکند.

لذا به لحاظ کارایی جامعه عقب میماند و افزون بر آن کمی سرمایه و ممانعت از تعامل

به واسطه تحریم ها فقر اقتصادی را حاکم می کند . که در بهترین نتیجه تقسیم عادلانه

فقر است که باز هم کوبا و کاسترو موفق بوده و فساد چشمگیر نقاط مشایه دیگر را

ندارد. اگر این بحث تحلیلی باشد جای سخن بسیار دارد اما بهانه ای بود برای درود

به روان آن مرد مبارز برای زندگی بشریت.

 


کلمات کلیدی: مقالات اجتماعی ، اجتماعی