چاره وری

chare-vary

پیامد های اقتصادی و سیاسی ترامپ در آمریکا و جهان
ساعت ٤:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/٢٦ 

پیامد های اقتصادی و سیاسی ترامپ در آمریکا و جهان

ترامپ تفکر استراتژیک ندارد . او یک عملگرا است . کارکرد حرفه ای او این

نتیجه را داده است. در مقاله 3خرداد 95 با عنوان برنده انتخابات 

2016 پیش بینی شد چرا ترامپ برنده است اما نه با اکثریت بلکه

برنده دوشادوش. و به دو نکته ی ضعف سیاست خارجی اوباما در

خاور میانه و مشکلات اقتصادی از تفکر حاکم بر سرمایداری نئو لیبرال موثر در پیروزی ترامپ یا شکست اوباما اشاره شد.


 
زنده بودن یا زندگی کردن
ساعت ٤:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/٢۱ 

زنده بودن یا زندگی کردن

در پاسخ به این سوال باید واقع نگر بود . زنده بودن را رفتار فیزیو لوژیک نظیر

خور و خواب بگیریم و زندگی را ترکیب خور وخواب با عواطف و طیران اندیشه و لذات هنری

و نشاط اجتماعی زیستن .

در اینصورت زنده بودن بخشی از زندگی کردن است . اما زنده بودن تنها به عادت تبدیل

تبدیل شده و ملال آور است. و زیبایی و نشاط در بخشهای دیگر زندگی است .

همه انسان ها با شادی نیاز مندند . و اگر روی هرم نیاز های مازلو برویم از مرحله ای

نیاز ها ی بخش دوم زندگی کردن شدید و اولویت اصلی می شوند.

حالا اینطور بررسی کنیم چه میزان سهم زنده بودن است و چه میزان

سهم بخش دوم زندگی کردن . تیره بختان بیش از 90 درصد زمانشان صرف زنده ماندن

است . و خوشبخت ها کمتر از 50 در صد زمانشان به زنده ماندن اختصاص دارد.

بخش غیر قابل انکار از این تخصیص به منابع مالی مرتبط است . اما تعلیم و تربیت

وجود آزادی های فردی و اجتماعی ، مجال به هنر مندان و اندیشمندان را نمی توان

نادیده گرفت . در آرزوی فراهم شدن فرصت بخش 2 زندگی کردن برای اکثریت انسانها.

 


کلمات کلیدی:
 
تاثیر نگرش بر شخصیت چهره انسانها
ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/٢۱ 

تاثیر نگرش بر شخصیت چهره انسانها

شخصیت چهره انسان چیست ؟ شما به بعضی آدم ها که نگاه

میکنی ناخود آگاه آنها را مهربان میبینی یا خشن احساس می کنی

و فاصله می گیری. دقیقتر که روی چهره ها فکر کنی آنها دسته بندی می

شوند صرفنظر از اینکه رنگ چشمشان یا حتی اندازه آن چقدر باشد، ویا اندازه بینی و

گونه و دیگر اجزا ی صورتشان.

متال می زنم ، به بازار برو و دقت کن ، اغلب صاحبان مغازه ها را به یک

شخصیت چهره ای و شاگرد هایشان را نیز به نوع دیگر می بینی .

در یک سیستم پر دیسیپلین نظیر گروهایی که روی تفکر و اعتقاد

واندیشه اعضایشان حساسیت دارند و فشار می آورند نیز این شباهت

چشمگیر است .

سه سوال مطرح میشود. 1- آیا نوع پوشش و پیرایش چهره ، آنان را شبیه ساخته

است ؟ 2- آیا تاثیر نگرش بر ،وضعیت گرفتن ،ماهیچه های صورت آنان

شباهت را باعث گردیده نظیر وضعیت های یک چهره در مواجهه با ترس یا شادی یا

تعجب یا کلاپیسه رفتن چشمها در یک موقعیت. 3- آیا این شباهت ناشی از

احساس درونی ما از موقیعیت بیرونی نیست و ادراک ما این شبیه سازی را انجام

نمی دهد؟ .

واقعیت آنستکه باید روی این موضوع به صورت تیمی و جامع کار کرد .

اهل هنر مثل نقاش و مجسمه ساز و روانشناسان پر تجربه و نویسندگان

داستانی که قدرت وصف خوبی دارند بهتر می توانند صاحب نظر باشند.اما به صورت

یک تجربه مثلا در ترافیک و در صفها وقتی دراز مدت شده اند و هر روز با آن سروکار

داریم اغلب چهره ها از حالت دوست داشتنی و انسانی به شخصیت چهره ی احمقی

شبیه شدنه اند نگاه به اطراف نیست ، این موجود اجتماعی نیست ، فقط خودش را

می بیند  با نگاه رو به جلوی کوتاه و عدم حرکت گردن ، و کوچک شدن چشمها و تیز

شدن گوش رو به جلو . امید وارم سوال 3 درست باسد اما اگر جواب 2 باشد باید بیش

از اینها به فکر رفتار اجتماعی باشیم و پیرایش جدی از فشارها و در خواست های

تک فکری و دیگر تنگنا های اقتصادی و اجتماعی داشته باشیم .
کلمات کلیدی: اجتماعی ، مقالات اجتماعی