چاره وری

chare-vary

پاسخ به مصاحبه خانم کاندولیزا رایس با مجله عصر اندیشه
ساعت ٢:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/٤ 

پاسخ به مصاحبه خانم کاندولیزا رایس با مجله عصر اندیشه

در شماره 11 ماهنامه عصر اندیشه مصاحبه ای از خانم رایس وزیر امور خارجه پرزیدنت سابق بوش (پسر) چاپ شد که در پاسخ به اظهارات ایشان

این مطالب آورده شد.

خانم رایس گفته تمامی پازل جنگ علیه ایران در زمان بوش چیده شده بود و او اشتباه کرد. واین اشتباه را پرزیدنت اوباما نیز انجام می دهد. و به قول ایشان سیاست مداران

امریکایی ایران و موقعیت آن را نشناخته اند. و در جای دیگر می گوید ایران همیشه برای آمریکا دردسر ساز بوده است و سازش با آن بی فایده است. هم چنین سیاست و مذهب با هم ترکیب شده و جدا شدنی نیست . ودیگر حتی از مذهب میانه رو و لیبرال نیز کاری ساخته نیست.


 
برنده انتخابات 2016 آمریکا
ساعت ٧:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۳ 

برنده انتخابات 2016 آمریکا

برای پیش بینی نتیجه این انتخابات از بررسی توامان موارد زیر استفاده گردید.علت تاکیدبر آمار های دو دوره قبل ، نداشتن حرف تازه نامزدهادر جواب نیاز های تحول لازم

در جامعه امروز امریکاست. در مطالب قبلی نظیر اوباما و مشکلات در پیش رو سال87

ودر دو نوشتار بررسی اقتصاد امریکا سال 90 و 92 به این نیاز ها پرداخته شد.

 

1بررسی تحلیلی آمار دو دوره قبل     2- بررسی نو آوری ها و استفاده از موقعیت ها توسط دونامزد    3- چگونگی توجه و پاسخ به نیاز داخلی      4- تاثیر شرایط بیرونی و سیاست خارجی

 

آمار ها

جمعیت امریکا در سال 2016 با توجه به رشد نفوس و امار سر شماری 2013 به حدود 323 ملیون نفر خواهد رسید.

 

ترکیب جمعیتی شامل 25.5% زیر 18 سال و 15.5% بین 18تا29 سال و 19%بین 30تا44 سال و 25.5% بین 45تا 65 سال و 14.5% بالای 65 سال را نشان می دهد.

لذا تعداد واجدین شرایط رای گیری 240 ملیون خواهد بود. با توجه به روند قبل انتظار 57% رای دهنده را دارد که 137ملیون دنفر خواهد بود.

 

به لحاظ رنگ پوست سیاهان 13% و اسیایی تبار ها 4.2% و اسپانیش ها 9.5% و سرخ پوست و غیر سفید 3.%و