چاره وری

chare-vary

دموکراسی غربی شمشیر دو لبه
ساعت ۳:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢٧ 

دموکراسی غربی شمشیر دو لبه

دموکراسی را مترادف با حکومت قانون ، موثر از آرای مردم ، مخالف خود -

کامگی ،حامی حقوق اقلیت ها و مبین خواستهای اکثریت ، رعایت آزاذی

اندیشه ، اختیار در گزینش مذهب ، احترام به مالکیت، مخالفت با برده داری و تبعیض

نژادی و مساوات در قضاوت و نهایتا گزینش رهبری و اداره جامعه با انتخاب و محدود به

زمان مشخص با آزادی نظارت و بیان و نگارش در نقد حاکمان گفته اند.

واضح است که هیچ عقل سلیمی که در مقام سوء اسفاده نباشد با آن مخالف نیست

بلکه مدافع دموکراسی نیز میشود. لذا مخالفین دموکراسی مذموم و مورد مخالفت

اندیشمندان و روشنفکران جامعه قرارمیگیرند. حاکمان حاضر به قبول محدودیت های

دموکراسی نیستند مگر مجبور شوند. مگنا کارتا یا فرمان کبیر در 1215 میلادی در

انگلستان با فشار ملاکین از پادشاه ( جان) گرفته شد که مالیات ها از خود کامگی

خارج شود. تاریخ بشر سراسر حاکی از جنگ برای حصول به دموکراسی واقعی که در

ابتدا تعریف گردید می باشد. رشد شیوه تولید سرمایه داری و گسترش شهرها نیاز

به دموکراسی را شدت بخشید و سرمایه داران از حامیات دموکراسی بودتد تا انجا که

خلع فیودالها را از قدرت باعث گردد. با پیروزی سرمایه داری جدال پیچیده تر شد و

کارگران و مزد بگیران با حاکمیت جدید در ستیز افتادند برای قانونی کردن حقوقشان

و تحصیل حقوقی که به واسطه نداشتن مکنت مالی تضعیع میشد. این جدال پیچیده

منجر به حصول شیوهای حکومتی گردید که به دموکراسی غربی مشهور است. 
هنر زندگی کردن
ساعت ٤:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢۳ 

هنر زندگی کردن

اگر ما بین زندگی ارگانیک و زندگی با اثرات روحی و روانی آن تمیز

قایل شویم مسلما زندگی کردن ، هنر است و نیاز به آموختن و تمرین دارد . در بحث های

قبل و در دو مقاله انرژی روحی و روانی و بده بستان ناخود آگاه آن گفته شد : ، انسان

تنها بی معنی است ، انسان اجتماعی نیاز مند تبادل انرژی معنوی است و با دریافت

انرزی های روحی مثبت ،تغذیه مناسب میشود وبه باروری میرسد و بعکس.

در این مقاله با دو مفهوم مضر ویا مفید بودن برای دیگران که تجلی زندگی معنوی

است فرض را مدل می نماییم . در خاتمه نتیجه می گیریم مفید بودن نیازمند یادگیری

و تمرین ، دوست داشتن، عشق ورزیدن، شاد زیستن ف و لذت بردن از شادکامی دیگران است.


کلمات کلیدی: مقالات اجتماعی
 
دو تفاوت بین دیدگاه های حقوقی غرب و اسلام
ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۱٤ 

دو تفاوت بین دیدگاه های حقوقی غرب و اسلام

 

در دیدگاه حقوقی غرب ، برای مالکیت ،معاملات، قراردادها، خدمات و هر چه مناسبات

اقتصادی و اجتماعی است، قوانین روشن و صریحی موجود است. با این وجود کار


 وکلا  سکه است برای یافتن مسیرهایی با استفاده از گپ های موجود تا به پیروزی 

حقوقی برسند . صرفنظر از اینکه حق واقعی باشد یا نباشد.


کلمات کلیدی: مقالات اجتماعی ، اجتماعی