چاره وری

chare-vary

بحران مهاجرین
ساعت ٢:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٢/۱ 

بحران مها جرین برای اروپا

با ادامه درگیری های سوریه و دیگر نقاط خاور میانه که منجر به

آوارگی و بی خانمانی ملیون ها شهر وند شده است ، هنوز درشروع اثرات مخرب

اجتماعی آن هستیم. اینها وقتی تاب و تحملشان تمام شود و جوانانشان در کنترل و

تحت تعلیم نباشند و دور نمای روشنی نیز در پیش چشم نداشته باشند به هر بزه کاری

و حتی ترور رویکرد نشان خواهند داد. و در آن زمان هیچ کجای اروپا امن نخواهد بود.

در حال حاضر برای پاک کردن صورت مساله و تعویق انداختن بحران انها را در دریا غرق

میکنند بابه برخی کشورها پول می دهند جلوی مهاجرتشان را بگیرند که به اروپا نروند

و این اشتباه است زیرا رفتن آنها در این زمان فقط ممکن است مقداری بزه کاری و

مثلا دزدی هارا زیاد نماید یا نظیر اتفاقی که در شب عید در آلمان افتاد اما با گذشت

چند سال همین ها با مواد منفجره و اسلحه وارد خواهند شد و دیگر اروپا جای زندگی

امن نخواهد بود.


 
قیمت نفت در سال 2016
ساعت ۱:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٢/۱ 

قیمت نفت در سال2016

قیمت نفت متاثر از عرضه و تقاضای بازار است. در اسفند سال

1397یعنی 7سال پیش در مقاله ای در همین فضاگفته شد قیمت

واقعی نفت 80 دلار در هر بشکه است اما عرضه و تقاضا موثرند. و پیش بینی 30تا35دلار با توجه به بحران سرمایه

برای آن گردید. به دلایلی این اتفاق نیفتاد وبحران حاد نشدتا اینکه در سال 91به بشکهای 120دلار هم رسید

قطعنامه های تحریم ایران اجرایی نشد. قطعنامه 1835 در 6 مهر 1387 که تاکید بر اجرا

قطعنامه های 1696و1737داشت اجرا نشد. متعاقب آن قطعنامه 1929در 19 خرداد89

قویتر از قبلی ها با 12 رای موافق تصویب شد  اما ایران تا دو سال بعد نیز با حدود

2 ملیون بشکه به صادرات خود ادامه میداد و و نفت تا 120دلار هم رفت. یعنی املیون

بشکه کم وزیاد اپک به تنهایی کار ساز برای تعیین قیمت نبوده است. در سال 93 از

تابستان سقوط نفت شروع شد و تا پایان سال بیش از 45 درصد کاهش یافت این در

حالی بود که