چاره وری

chare-vary

چرا اوباما شکست خورد
ساعت ٩:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۱٧ 

چرا اوباما شکست خورد

در مقاله های شهریور 89" کدامیک پیروز می شوند ، عقل گرایان یا جنگ طلبان" شهریور 90 "اقتصاد آمریکا" دی 90 " روسیه به افول خود نزدیک میشود " مرداد91" بحران سوریه"شهریور 92 " آیا جهان به دوران دو قطبی باز می گردد" و بهمن 87 " اوباما و چالش های در پیش رو " به مشکلات جامعه سرمایه داری ، نیاز های توجه به خواست به حق متوسط ها و مزد بگیران و وضعیت آتی آمریکا و روسیه اشاره شد.

پیروزی اوباما، خواست مردم صلح طلب و متوسط و دموکراسی طلب آمریکا بیان شد . آنان برای رسیدن به حقوقشان و هدایت به سمت سیاست رشد به دور از تنش راه درازی دارند و شرایطی بر دسیتیابی به آن در پیش رویشان است که تلاش زیادی می طلبد زیرا با خشونت و قهر ممکن نیست به نتیجه برسند. در هر حال اوباما در انتخابات مجلسین شکست خورد که پیش زمینه ای در از دست دادن انتخابات ریاست جمهوری بعدی است. این شکست به نفع مردم آمریکا نیست ، اما چرا مردم به آن رای دادند.کلمات کلیدی: مقالات سیاسی
 
آیا رکود حاضر در اقتصاد کشور بر طرف میشود؟
ساعت ٢:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۱٦ 

آیا رکود حاضر در اقتصاد کشور بر طرف میشود؟  

 

در چرخه اقتصاد ایران امروز بخش خدمات بیش از 57% از تولید ناخالص ملی را سهم برده است. جمعیت شهر نشین حدود 71% از کل جمعیت کشور است. این دو فاکتور بسیار نزدیک به اقتصاد کشورهای صنعتی است.

 در آمد دولت در کشورهای صنعتی از مالیات است و در ایران از مالیات و فروش نفت که سهم دومی بیشتر است . در اقتصاد صنعتی رکود اثرات مخرب و خطرناکی دارد . در اقتصاد صنعتی بده بستان و کسب بازار های  فروش و صادرات بسیار پر اهمیتتند .

در حال حاضر به دلیل تحریم ها لطمه بزرگی به صادرات ایران وارد آمده است . بخصوص فروش نفت با محدودیت مواجه شده است.

که در نتیجه در آمد دولت کاهش چشمگیر یافته است. لذا دولت الویت را در رفع نیاز های ضروری مردم میداند. بنابراین ناچارا از هزینه های عمرانی و سرمایه گذاری در زیر ساخت ها وکمک های توسعه ای به بخش های مختلف

می کاهد . چون بازار صادرات، به غیر از پتروشیمی و نفت که همیشه وضع نا مطلوبی داشته و  در حال حاضرنیز با تحریم بد تر شده است و اکثر فعالیتا در گرو هزینه های دولتی قرار می گیرند ، نتیجتا بیکاری روز افزون را شاهد