چاره وری

chare-vary

کارنامه اقتصادی 5 ماهه 93
ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱٥ 

کارنامه اقتصادی 5 ماهه 93

عجیب است که کارشناسان محترم اقتصاد اینقدر بی توجه آمار میدهند و خلط مطلب میکنند. یاسهو است ویا تفکر را و تحلیل را سرسری گرفته اند. می گویند در اقتصاد کلان وضع خیلی خوب شده است . تورم مهار شده است . مردم امید وارند . تولید فلان میشود و سایر حرف های  بی اساس . آیا از خودشان نمی پرسند وقتی انقدر مردم در تنگنای اقتصادی هستند که قوت یومیه را به زحمت تهیه میکنند تورم را  نمیشود از رشد قیمت  مسکن و کالای لوکس تعیین کرد و این گمراه کننده است. در این حالت تورم در این نوع کالا پنهان است و خودش را در خوراک روزانه نشان می دهدو بس. 
بحران غزه و سر انجام آن
ساعت ٦:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٩ 

بحران غزه و سر انجام آن

اگر به تاریخچه جنگهای اعراب و اسراییل توجه کنیم ، از بدو تشکیل اسراییل 1948تاکنون یعنی حدود 66 سال این نزاع، کل منطقه خاور میانه را درگیر نموده است . علاوه بر درگیری های کوچک و بمب گذاری و نزاع خیابانی این پنجمین جنگ بزرگ بین آنهاست . 1956،1967،1973،2006، و2014زمان جنگهای بزرگ بوده است. واقعیت آنستکه اهداف و علل درگیری ها فراتر از خواست مردم اسراییل و فلسطین است.و تقابلات منطقه ای و حتی زور آزمایی دو قطب قدرت جهانی در آن بی تاثیر نیست. اسراییل اهدافی به شرح زیر را در برابر اعراب دنبال میکند ، تفرقه و تشنج در بین کشورهای عرب و منطقه و ممانعت از همسویی آنان، جلوگیری از بهبود رابطه بین آمریکا و اعراب و غیر عرب حامی فلسطین، ایجاد بحران امنیتی برای خود  به منظور درخواست کمک بیشتر از آمریکا و دیگر یهودیان دنیا با بهانه تقویت خود برای عبور از بحران، حمایت از هر عامل بی ثباتی در بین کشورهای مسلمان منطقه.اسراییل از نظر نظامی از فلسطینیان بسیار قویتر است لذا زوز گویی میکند و تن به مصالحه نمی دهد. از طرف دیگر فلسطین اقتصاد بسیار ضعیفی دارد محتاج کمک بیرون است. کمک های بیرونی، رقابت و اختلاف داخلی و فساد مالی رهبران و سیاست زدگی را باعث گردیده است.مردم از میانجی گری های بی حاصل بین المللی نا امید شده اند ، قدرت های جدید برای توسعه نفوذ خود تقویت گروه های جدید فلسطینی و تغیر ساختار قدرت موجود  را می خواهند ، شعار ها تندتر و پر جاذبه تر میشود ، تندروها بیشتر رای می اورند ، وپول و سلاح بیشتری را صاحب میگردند. لذا طرفین با یک تلنگر آماده درگیری و جنگ می شوند. با این پتانسیل درگیری، عدم جنگ تصادفی است وگرنه این آتش خاموش شو نیست. در حال حاضر ترکیه و قطر از یک سو و عربستان و اذنابش نظیر کویت و امارات و اردن و00از طرف دیگر و ایران و حزب اله و سوریه از سوی دیگر مثلث حامیان گروه های مختلف فلسطین را تشکیل می دهند. در درگیری اخیر هیچیک از حامیان این مثلث در موقعیت در گیری مستقیم با اسراییل نیستند و فقط مالی و تجهیزاتی و سیاسی کمک می کنند. آمریکا و اروپا نگران از نتیجه درگیری که ادامه آن  تقویت تند روها و افزایش حرکات تروریستی و انتحاری را در پی خواهد داشت، تلاش در حفظ وضع تعادلی بین گروه های حاکم فلسطینی و فرو نشاندن جنگ هستند .آنها تا چه حد آمادگی دادن باج به طرف اسراییلی برای توافق به ترک مناقشه باشند هنوز روشن نیست. روسیه که گرفتار مشکلات اکراین و تحریم های خود است ترجیحا پشت ضلع مثلث ایران و سوریه و حزب اله جای گرفته و سازمان ملل نیز توان اجرایی ندارد. قدرت مردم صلح طلب دنیا و اعمال نفوذ آنان بنا به شرایط دشوار اقتصادی حاکم بر دنیا و طلاطم های فرهنگی و اجتماعی موجود چندان موثر نیست لذا افق برای پایان درگیری دراز مدت و حل کامل  مناقشه، تاریک است . اما در کوتاه مدت با تخریب زیاد و کشتار بیش از حد مردم عادی و کودک و زن و سالخورده طرفین تن به آتش بس می دهند . هرجه خرابی بیشتر، تقویتحماس و جهاد اسلامی بیشتر.هرچه کشتار و تخریب بیشتر باج خواهی اسراییل آسانتر. اما طرفین در نقطه عطف خواهند ایستاد . نقطه عطف برای اسراییل تعداد تلفاتش است و برای طرف فلسطینی از دست دادن سپر مردمی است . لذا ظرف چند روز آینده به نقطه مورد نظر خواهد رسید. نتیجه برای مردم بدبختی و تلفات انسانی و آوارگی و برای سردمداران بی اثری موشک از یک طرف و تسلیحات مدرن از طرف دیگر است شاید بتواند این نتیجه  درگیری بعدی را به تاخیر بیاندازد. 


 


کلمات کلیدی: مقالات سیاسی
 
بحران غزه و سرانجام آن
ساعت ۱:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۸ 
  1. بحران غزه و سرانجام آن

اگر به تاریخچه جنگهای اعراب و اسراییل توجه کنیم ، از بدو تشکیل اسراییل 1948تاکنون یعنی حدود 66 سال این نزاع، کل منطقه خاور میانه را درگیر نموده است . علاوه بر درگیری های کوچک و بمب گذاری و نزاع خیابانی این پنجمین جنگ بزرگ بین آنهاست . 1956،1967،1973،2006،2008-و2014زمان جنگهای بزرگ بوده است. واقعیت آنستکه اهداف و علل درگیری ها فراتر از خواست مردم اسراییل و فلسطین است.و تقابلات منطقه ای و حتی زور آزمایی دو قطب قدرت جهانی در آن بی تاثیر نیست. اسراییل اهدافی به شرح زیر را در برابر اعراب دنبال میکند ، تفرقه و تشنج در بین کشورهای عرب و منطقه و ممانعت از همسویی آنان، جلوگیری از بهبود رابطه بین آمریکا و اعراب و غیر عرب حامی فلسطین، ایجاد بحران امنیتی برای خود  به منظور درخواست کمک بیشتر از آمریکا و دیگر یهودیان دنیا با بهانه

اگر به تاریخچه جنگهای اعراب و اسراییل توجه کنیم ، از بدو تشکیل اسراییل 1948تاکنون یعنی حدود 66 سال این نزاع، کل منطقه خاور میانه را درگیر نموده است . علاوه بر درگیری های کوچک و بمب گذاری و نزاع خیابانی این پنجمین جنگ بزرگ بین آنهاست . 1956،1967،1973،2006، و2014زمان جنگهای بزرگ بوده است. واقعیت آنستکه اهداف و علل درگیری ها فراتر از خواست مردم اسراییل و فلسطین است.و تقابلات منطقه ای و حتی زور آزمایی دو قطب قدرت جهانی در آن بی تاثیر نیست. اسراییل اهدافی به شرح زیر را در برابر اعراب دنبال میکند ، تفرقه و تشنج در بین کشورهای عرب و منطقه و ممانعت از همسویی آنان، جلوگیری از بهبود رابطه بین آمریکا و اعراب و غیر عرب حامی فلسطین، ایجاد بحران امنیتی برای خود  به منظور درخواست کمک بیشتر از آمریکا و دیگر یهودیان دنیا با بهانه


کلمات کلیدی: مقالات سیاسی