چاره وری

chare-vary

تسلیت مرگ ماندلا
ساعت ۸:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱٥ 

 تسلیت مرگ ماندلا

 

مرگ انسان والا، اسوه مقاومت ، انسان دوست حقیقی، شایسته احترام بدون

 

چشمداشت ، ودارای  هزاران صفت برتر                                                           

                                                                                                                                                                                                                     نلسون ماندلا را به تمامی آنهایی که قلبشان برای

آزادی و رفاه بشریت می طپد تسلیت می گویم.

به قول شیخ اجل :

 بس نامور به زیر زمین دفن کردهاند – کز هستیش به روی زمین بر ، نشان نماند

وان پیر لاشه را که سپردند زیر گل – خاکش چنان بخورد کزو استخوان نماند

زنده است نام فرخ نوشین روان به خیر-گرچه بسی گذشت که نوشین روان نماند

فردوسی  بزرگ در شاهنامه گفت کیخسرو   شاه منتخب مردم در اوج اقتدار و در شروع

کهولت مقام را عودت داد و گفت شاه دیگری انتخاب کنید و به دماوند شدو جاودان شد. نلسون مندلا نیزچنین کرد و دیگری را سراغ ندارم. خدایش رحمت کند.