چاره وری

chare-vary

بحران سوریه
ساعت ٦:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۳۱ 

بحران سوریه

صف بندی نیروهای داخل و بیرون سوریه چه در درگیریهای نظامی یا فشار های سیاسی حکایت از یک بحران وسیع منطقه ای و حتی جهانی دارد. به درازا کشیدن نزاع و کشته شدن بیش از 23000نفر و عدم حصول نتیجه ، پیامی تلخ دارد.

تعادل و توازن به اندازه ای است که یقینا  سرانجامی نزدیک را نمیتوان تصورداشت  ، لذا قربانیان بسیار بزرگتری میگیرد و مرز بندی های تعادلی بسیار دورتری از آتش مرکز را طلب می کند به عبارت دیگر تغبیرات وسیع ، خونبار ، طولانی وغیر قابل اجتناب و ناخواسته ای را تحمیل مردم سوریه و منطقه  خواهد نمود.در اینجا اختلافات فرقه ای  مذهبی ، سیاسی ،عدالت خواهی و آزادیخواهی به حدی به هم آمیخته اند که تمیز بین آنها و سمت و سو دادن برای رسیدن به توافقات اولیه تقریبا  غیر ممکن است.


کلمات کلیدی: سیاسی ، مقالات سیاسی