چاره وری

chare-vary

آیا روسیه به افول خود نزدیک میشود
ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۳٠ 

آیا روسیه به افول خود نزدیک میشود

در حال حاضر شرایط روحی جهان به نفع روسیه نیست.هر چند بحران سرمایه داری ، مردم اقشار

پایین را در اروپا و آمریکا عصبی کرده است و ازحکومتهای حاضر و وضعیت زندگی خود احساس

نا رضایتی علنی دارند، اما رویکردی به حمایت از شیوه حکومتی روسیه نشان نداده اند. شواهد نشان

می دهد مردم در جمهوریهای جنوبی روسیه نیز راضی نیستند . چچن، گرجستان، داغستان،تاتارستان و .... فقط با فشار به حال تعادل باقی مانده اند. برخی کشورهای عربی با گسستن

یوغ دیکتاتوری و کنار گذاشتن رژیمهای عمدتا وابسته به غرب اما فاسد، رویکردی به سوسیالیست

روسی نشان نداده اند و فقط گرایشات مذهبی و آزادیخواهانه قوی بروز داده اند.و سمت گیری غالب آنها نزدیکی به غرب بوده است ، با درخواست منافع ملی.

کشورهای آمریکای لاتین و کره شمالی اوضاع شکننده دارند. آنها متحدین قابل محاسبه ایی برای