چاره وری

chare-vary

کدام یک پیـروز می‌شوند؟ جنگ طلبان یا عقل گرایان؟
ساعت ٢:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱٦ 

سرمایه‌داری در مسیر رشد خود به بحران‌های زیادی برخورد نموده است که برخی اقتصاددانان آن‌ها را در ذات سرمایه‌داری دانسته‌اند. بحران‌های مالی دهه‌ی 20 و 30، از بحران‌های بزرگ سرمایه‌داری است که رنج زیادی را به مردم تحمیل نمود. در آن زمان تئوری‌های اقتصادی کینز، مداخله‌ی دولت‌ها و برنامه‌ریزی مرکزی و رؤسای جمهور قدرتمند به عبور از بحران کمک نمود. البته گروهی معتقدند در رفع بحران آمریکا نقش روزولت و تئوری‌های اقتصادی کینز، کم‌تر از نقش مثبت جنگ دوّم جهانی برای خروج از بحران بوده است. در دهه‌ی 80 میلادی، چرخش بزرگ دیگری اتّفاق افتاد؛ بازدهی بیش‌تر سرمایه، فضای دیگری طلب نمود. زمزمه‌ی خروج از دخالت‌های دولت‌ها در اقتصاد و اتلاف‌های ناشی از آن، ضعف مدیریت دولتی با


کلمات کلیدی: سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی