چاره وری

chare-vary

درد دل (2)
ساعت ۱٢:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳۱ 

درد دل (2)

آدمها در هر رده‌ای از مدارج اجتماعی ، نیازمند خلوت کردن و بازرسی و بازبینی موقعیت خود هستند و شجاع‌ترینشان کسی است که روی خطاهای خود اصرار نکند و به اصلاح روی نماید. بسیار مهم است که در این خلوت و بازنگری به افراد و گروههایی که ما را تأئید میکنند ویا بدانها علقه داریم توجه شود، عملکرد، نیّات، شهرت و محبوبیت واقعی آنان


 
امید و درد دل
ساعت ۱:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٩ 

امید   و    درد دل

 

ایران و ایرانی هیچگاه تحمل تخریب انسانیت را ننموده‌است، با غیرت و صلابت پرچم مردانگی و نیک‌ سیرتی را دست به دست، سرفراز، نگه‌داشته‌است، آرش‌ها و فریدون‌ها جابه جا شدند اما عَلَم جاودانی حمایت از عدالت، خرد و اندیشۀ مردم دوستی سرنگون نشد.

                      برانید، برانید که تا باز نمانید                        بدانید، بدانید که در عین عیانید

                       بتازید، بتازید که چالاک سوارید                  بنازید، بنازید که خوبان جهانید

  بیارید، بیارید، درین گوش بخوانید

    پَرندوش، پرندوش خرابات چه سان بد؟

 

 ایرانی ضحاک‌ها و چنگیزها را دید، امّا سرانجام بر آنها مستولی شد

 


کلمات کلیدی: عرفان