چاره وری

chare-vary

رای وانتخابات (4)
ساعت ٩:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۱٤ 

رای وانتخابات (4)

با  اینکه جای برنامه هایی همانند هموارسازی مشارکت مردم,حل مسائل قومی,تمرکززدائی سیاسی واقتصادی, شفاف سازی عملکرد اقتصادی دولت,سمتگیری های روشن سیاسی اقتصادی منطقه ای وجهانی,قانونمداری وچگونگی رشدواستفاده ازتکنولوژی برترونودرتوشه تبلیغات هر4کاندیدا کمرنگ است

 وانتظاربالاتری می رفت اما تعامل برآیند نیروهای سیاسی جامعه ,همین چهارکاندیدا هستندودرمجموع این انتخابات بهتراز دوره های قبل توانسته است نظرمردم رابه خودجلب نمایدوباردیگردرخواست های مردم روی صفحات روزنامه ها, بحث های خیابانی و برنامه های رسانه ای رفت که دست آورد بزرگی است ,لذا پیش بینی شرکت بسیارگسترده وفعال مردم دراین انتخابات می شود دوراز ذهن نخواهد بود اگر حدود سی و پنج ملیون شرکت کننده داشته باشد. باتوجه به تحلیل های انجام شده در شماره

 


کلمات کلیدی: رای ، انتخابات ، مقالات اجتماعی
 
رأی و انتخابات(3)
ساعت ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۱٠ 

رأی و انتخابات(3)

دربخش‌های قبلی ، تحلیل وضعیت انگیزشی رأی‌دهندگان و آنچه مورد تمایلشان می‌باشد گفته‌ شد، و در این بخش به ادامه تحلیل وضع موجود پرداخته میشود. ابتدا، یک تحلیل جامعه شناختی – اقتصادی ارائه میگردد.

جمعیت ایران با حدود 51% فارس ، 24% ترک و 25% از سایر اقوام تشکیل شده‌است، که بخش آخر به‌ترتیب کمّی جمعیتی، کردها، حدود5/8%، گیلک‌ و مازندرانی‌ ها،حدود 8%،  لرها، عرب‌‌ها، لک‌ها، بلوچ‌ها، تالش‌ها و ترکمن‌ها و ... می‌باشند.  به لحاظ مذهبی، بیش از 90% شیعه و 9% اهل تسنن و حدود 1% از سایر ادیان می‌باشند، این جمعیت که در حال‌حاضر ترکیب 30% روستایی و 70% شهرنشین را دارد و بالغ‌بر 71 میلیون نفر را شامل می‌شود، در 30 سال پیش نصف این جمعیت و ترکیب 50% روستایی و 50% شهرنشین را دارا بوده‌است. جوانان  بین 15 تا 30 سال بالغ‌بر 24 میلیون نفر(حدود34%) کل


کلمات کلیدی: انتخابات ، مقالات اجتماعی
 
رأی و انتخابات(2)
ساعت ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٤ 

رأی و انتخابات(2)

دربخش اول «رأی و انتخابات»  سعی شد با دسته‌بندی سلایق، عادات و فرهنگ اجتماعی گروههای مختلف اجتماعی انگیزش آنان در برابر شعارهای انتخاباتی موشکافی شود که ناتمام ماند و ادامه در نوشتار فعلی و بعدی خواهد آمد .

در مقاله « کاربری نقطه نظرهای اجرائی و استراتژیک و انتخابات سیاسی » ، با اهمیت شعارها در جذب توده‌های مردم،  مثال کودتا علیه آلنده در شیلی و استفاده کودتاچیان از شعارهای جذاب برای حمایت از کودتا، هم چنین نقش‌های اثرگذار موضع‌گیری‌های نامزدها برروی رأی مردم در انتخابات  بحث گردید. در مقالۀ « انتخابات و شرایط حساس کنونی» ، بیان گردید که درحال‌حاضر گره‌های مسائل بیرونی بسیار جدی‌تر از مسائل داخلی است و کلید خروج از بحران،  حل هوشمندانۀ گره‌های سیاست خارجی و برخورد با غرب است.

در مقالۀ « انتخابات دهم » ؛ درخواست شرکت فعال مردم در انتخابات گردید، زیرا مهمترین فایده آن بیان درخواستها با قدرت


کلمات کلیدی: مقالات سیاسی