چاره وری

chare-vary

یکپارچگی، وحدت، قدرت و سیطره در بهمن 57.
ساعت ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٢۱ 

یکپارچگی، وحدت، قدرت و سیطره در بهمن 57.

جوامع برای بقاء و رشد خود نیازمند تعامل و مبادله با همسایگان و دیگر ملت‌ها و اقوام هستند، منافع ملت‌ها در روابط بیرونی به قدرت و نفوذ آنها در داخل وابسته‌است، ملت با جامعۀ یکپارچه‌تر با قدرت چانه‌زنی بالاتر سود بیشتری را نصیب خویش می‌سازد،