چاره وری

chare-vary

پیدایش زمین و زلزله
ساعت ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱/٢٩ 

پیدایش زمین و زلزله

کره زمین : زمین بصورت یک توده آتشین از خورشید جداشد، این جداشدگی با چرخش (از غرب به شرق به دورمحوری نظیر چرخش حرکت وضعی) اتفاق افتاد، این توده با توجه به گرانش خورشید پس از رسیدن به محلی در فضا برحسب جرمش به حالت پایدار درآمد و شروع به چرخش به دور خورشید نمود، این توده بزرگ شروع کرد به  جمع‌ شدن و سرد شدن و جداشدن برخی اجرام از آن، لذا دوره ناپایداری را گذارند و مدار آن تغییر نمود به عبارتی به خورشید نزدیک شد. موادی که از خورشید جدا شدند و زمین را تشکیل دادند، از اتمهای سنگین بوده‌اند که به مرور فرصت سبک شدن پیدا نمودند، لذا پس از تشکیل تودۀ


کلمات کلیدی: زلزله
 
کاربری نقطه نظرهای اجرائی و استراتژیک و انتخابات سیاسی
ساعت ٢:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱/٢٥ 

کاربری نقطه نظرهای اجرائی و استراتژیک و انتخابات سیاسی

بیش از سه دهه است در عرصۀ کسب و کار و قبل از آن در عرصه سیاست بحث سیاستهای استراتژیک و اجرائی مطرح می‌باشد و شاخه‌ای از علم مدیریت به تفحص و نظریه‌پردازی روی آن پرداخته‌است.  داشتن دورنما، تعهدات اجتماعی و اخلاقی، شناخت نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات، تحلیل محیط داخل و خارج، تعیین اهداف و سیاستها زیر‌مجموعه‌های اصلی این رشته میباشند از شروط موفقیت استراتژی‌ها انعطاف‌پذیری و شناخت دقیق محیط تأثیر حوزه فعالیت آنها بیان شده‌است. یک کسب و کار موفق در عرصۀ رقابت فشرده بازار تنها به اعتماد استراتژی‌های صحیح و سیاستهای اجرائی همگرا و مناسب میتواند سوددهی و پویایی خود را استمرار دهد.

" لوئی کوروالان، دبیر کل حزب کمونیست کشور شیلی هم زمان دکتر آلنده پس از کودتا و

 


 
سرمایه های ملی و حفظ ان
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱/٩ 

سرمایه های ملی و حفظ ان

 

وقتی صحبت از سرمایه ملی میشود افکار بیکباره به سراغ معادن ،موقعیتهای جغرافیایی،جنگلها، دریاها و خلاصه به سوی انچه میرود که  سریعتر  در ذهن به پول تبدیل میشود.اما سرمایه های ملی فقط انها نیستند،

انها ثروتهای خدادادی خستند که با درایت ملتها به سرمایه های بزرگ تبدیل میشوند.بطور مثال یک تن خاک

طلا که حاوی 9 گرم طلای خالص باشد، دارای ارزشی کمتر از نیم گرم طلا هم نیست،این دانش فنی،تجهیزات و کاراست که به ان ارزش میبخشد، این مثال برای نفت و دیگر مواد اولیه نیز صادق است .

یکی از شاخص های پیشرفت و رشد ملتها ارزش متوسط هر کیلو گرم صادرات و هر کیلو گرم واردات انهاست،در کشورهای در حال توسعه و توسه نیافته ارزش هر کیلو صادرات پایین تر از هر کیلو واردات است

و در پیشرفته ها بعکس،در ایران و در سال 1380 هر کیلو صادرات 26/0 دلار و هر کیلو واردات 66/0 دلار

    

 


کلمات کلیدی: مقالات اجتماعی