چاره وری

chare-vary

اشتباه برآورد آماری پیش‌بینی‌های سیاسی اجتماعی در جوامع کمتر صنعتی
ساعت ٤:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٩ 

اشتباه برآورد آماری پیش‌بینی‌های سیاسی اجتماعی در جوامع کمتر صنعتی:

اگر از فردی که تجربه مشارکتهای مدنی مناسب و کافی ندارد درخصوص موافق یا مخالف بودن با پدیده‌ای سؤال شود، جواب فقط موافقم یا مخالفم خواهد بودوکمتر به گزینه‌های دیگر نظیر اینکه ،تاحدودی موافقت دارم یا در شرایطی مخالفم، در شرایطی موافقم و... را خواهید شنید.

حال در این جوامع اگر پدیده‌ای بطور ماهوی مثلاً 60% موافقت درونی افراد را کسب نموده باشد پاسخ آنان،کاملاًموافق را اعلام مینماید در نتیجه مطالعۀ آماری موافقت بیشتر از 75%  را نشان خواهد داد و به همین ترتیب اگر پدید با 45% موافقت در محدوده ردشدن قرارگیرد برآورد جنبه موافقت را کمتر از 25% اعلام مینماید، و با قدرت نفی میشود که در هردو حالت میتواند دور از واقعیت باشد.


کلمات کلیدی: مقالات اجتماعی
 
دور تسلسل
ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٧ 

دور تسلسل :

شرط لازم بهبود وضع اقتصادی مردم رشد اقتصاد کل کشور می باشد و برای نیل به رشد اقتصادی پر شتاب کشور بهره وری نیروی کار و بهره وری سرمایه تعیین کننده می باشند ، به منظور بهره وری سرمایه و نیروی کار کنزین ها دخالت بیشتر دولت با هدف اشتغال بیشتر را پی میگیرند و نئولیبرالها پیشنهاد دولت کوچکتر در عرصه اقتصاد وسمت گیری به خصوصی سازی را مطرح مینمایند ، در هر صورت و در هر مدل نیاز اصلی ، سرمایه گذاری است وآن نیز میسر نمی شود مگر با پس انداز داخلی یا جلب سرمایه گذاری خارجی ، چنانچه فرض بر آن باشد که وضع اقتصادی مردم مناسب نیست و اقتصاد رشد دلخواه را ندارد لذا پس انداز را نمی توان انتظار داشت و لاجرم  توجه به جلب سرمایه گذاری خارجی می شود و این امّا کار ساده ای نیست و سرمایه گذار خارجی ، نیازمند برآورده شدن انگیزه های مالی مناسب برای سرمایه گذاری دارد که در این رهگذر بایستی شروط زیر حاصل شود :


کلمات کلیدی: مقالات اقتصادی
 
تمدن
ساعت ٥:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٧ 

تمدن:

تمدن و پیشینه آن برای هر ملت ، هویت و شخصیت آن ملت را نمایش می دهد لذا بررسی عوامل مؤثر بر آن علاوه بر شناسائی نقاط قوت که برای ملتها مایه فخر و آبرو می باشد مسیرها و عوامل رشد یا بعکس کاستی ها  را نمایان میسازد ، تا با حصول به  درک وسیعتر و استراتژیک نسبت به روند رشد و توسعۀ تمدن موجود نقد فعال و قابل اعتمادی در مسیر ترقی و تعالی حاصل نماید. در مقالۀ حاضر سعی گردیده است ضمن بررسی عوامل تمدن بطور عمومی پایه هایی برای بحث های خصوصی تر راه گشائی شود.

کشور ایران یکی از تمدنهای با سابقۀ دیرینه و درخشان است ، این تمدن تحت تأثیر عوامل بیرونی و حملات اقوام مختلف دگرگونی هایی را پشت سر گذاشته و صدماتی را متحمل شده است لاکن بر آنها فائق آمده و بعضاً تحت تأثیر عوامل مثبته آنها نیز قرار گرفته است . در شرایط موجود جا دارد ضمن بررسی مو شکافانه تر و نقد عوامل کند کننده حرکت و نوزائی علاوه بر تعیین موقعیت خود در تمدنهای موجود جهانی نسبت به جبران نقیصه ها بکوشیم ، واضح است با داشتن سرمایه و توشۀ تاریخی فرهنگی در زمان کوتاهتر میتوان در قله های تمدن موجود جای گرفت.


کلمات کلیدی: مقالات اجتماعی
 
چالشهای سیستمی در ارتقاء کیفیت صنعت ساخت و ساز
ساعت ۸:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٢ 

چالشهای سیستمی در ارتقاء کیفیت صنعت ساخت و ساز:

چنانچه پاسخ مناسب و بهینه به نیاز مشتری را هدف قراردهیم آنگاه عاملی که توازن بین این هدف و خواسته های مالی سازمان و توانائی کارکنان را بوجود میاورد ، کیفیت تعریف میشود به طریق دیگر، کیفیت به معنای انجام کار درست و پیوسته صحیح انجام دادن آن می باشد.انجام کار درست نیازمند ،دانش و تجربه و حصول به توانائی است و برای پیوستگی در صحیح انجام دادن کارآموزش مستمر کارکنان ، تحقیق و توانمندسازی عوامل اجرائی در دستور مدیریت علمی قرارگرفته است.


کلمات کلیدی: مقالات فنی
 
اقتصاد و باور مردم
ساعت ۸:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٢ 

اقتصاد و باور مردم:

    

در اقتصاد کلان،عموماً بحثهای تولید ملّی، سیاستهای پولی و مالی، نرخ بهره، تراز پرداختها، رشد، اشتغال، و توسعه و ... انجام میشود، امّا تا کنون به موضوع باورهای مردمی و چگونگی تأثیر آن بر اقتصاد بحث نشده است. در بحران اقتصادی اخیر غرب، سال  2008 یا بهتر بگوئیم بحران جهانی اقتصاد اثر باورها و نوع بی‌اعتمادی آن بسیار چشمگیر بوده است، شکست قیمت مسکن ، قیمت سهام و به پیروی از آن ورشکستگی برخی بانکها و شرکتهای بیمه نتیجۀ هم افزایی این بی اعتمادی و نگرانی مشتریان بوده‌است.


کلمات کلیدی: مقالات اقتصادی
 
مراحل رشد اجتماعی (فرد و جامعه)
ساعت ۸:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢۱ 

 مراحل رشد اجتماعی (فرد و جامعه):

مراحل رشد اجتماعی در فرد و جامعه به سه دسته: 1- تولا 2- تمنا 3- تماشا تقسیم می شود............

  • تولا

     ١- مقبول           ٢- مهجور

  •  تمنا

       ١- بُت             ٢- خود

  • تماشا

   ١- شجاعت          ٢-  حماقت

 

 


کلمات کلیدی: مقالات اجتماعی