چاره وری

chare-vary

مواضع تند ترامپ در مقابل ایران تا کجا
ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/۱٦ 

مواضع تند ترامپ در مقابل ایران تا کجا

اولین سوال اساسی در برابر این موضع تند علیه ایران آنستکه این رویکرد

در پاسخ به چه نیاز مهم در سیاست خارجی آمریکاست.

درحالیکه روی بسیاری از مسایل مهم سیاسی منطقه نظیر مبارزه با داعش و ثبات در

افغانستان و عراق همسویی نانوشته ای برقراراست. و فقط درخصوص اسراییل

مواضع مخالف می باشد، در تنگنا قرار دادن با الویت ایران منطق ندارد. حتی تعارض ا

ایران با همسایگان عرب نیز برای آمریکا زنگ خطر نیست. و بهانه تقویت موشکی

که به مراتب از مساله هسته ای کوچکتر است و میتواند با تذکر و یا گفتگو حل شود

هم با این هجمه فشار به ایران مطابقت ندارد. اگر این تقابل را نشانه کم تجربگی و

بی دقتی هم بدانیم ساده نگری است. با تحلیل دقیقتر باید نتیجه گرفت.

سیاست خارجی اوباما که بر مبنای کاهش درگیری نظامی و اصرار بر وذاکره بود و

نتایج مثبت و منفی را توام داد در داخل آمریکا چندان با اقبال روبرو نشد. ومجالی

برای تکامل و اصلاح نیافت. به غرور ،حتی ،کاذب قدر قدرتی آمریکا لطمه خورد. ودر

انتخابات از آن بهره بردند. واقعیت امروز جهان با بیست سال قبل متفاوت است .جهان

شاهد اقتصاد قوی چین، رشد اقتصاد هند که همین دو یعنی ثلث جمعیت دنیا است.

کشورهای شرق آسیا و برزیل در اقتصاد حرف دارند و با تمام بزرگی اقتصاد آمریکا

دیگر بی رقیب و یا کم رقیب نیست . سرمایه دار امریکایی شاهد است در دیگر

کشورها با سرمایه بالاتر چینی او را از میدان به در میکند . ولی این تطبیق اقتصاد

با سیاست برای او دشوار است هنوز تصور کسب سود بالا با اعمال نفوذ سیاسی

و دور از رقابت آرزوی آمریکایی است. باور هماهنگی توان اقتصادی با توان سیاسی

را ندارد . بدنبال کسب اقتدار قبل با رویکرد نشان دادن زور است. لذا باید از تمامی

موانع سر راه عبور کرد از سازمان ملل تا اروپای متحد و روسیه و چین.

نکته ای را یاد آورشود، خاصیت غالب یا واکنش یک مجموعه متشکل از اجزا به کمیت

ترکیب اجزا و کیفیت بیان و ارایه هر جزئ بستگی دارد. در رفتار جوامع انسانی نیز

مستثنی نیست. ترکیب کمیتی از اندیشمندان ،بیسوادان ،محافظه کاران، پیشروهاو

هنرمندان ومردم دنباله رو سلطه پذیر و کیفیت چگونگی بیان این رفتار در جامعه

واکنش اجتماعی و مواضع غالب را در پی دارد. باور به واقعیت موجود و تطبیق خود با

با جایگاه واقعی نیاز به بردباری ، تحمل ، آینده نگری ودرایت دارد. در دوره قبل شرایط

به نفع این تطبیق گردید اما واقعیت آن بود که ترکیب کمیتی در حال تعادل است و

با کمترین تغیر میتواند به نفع مقابل چرخش کند و با انتخابات این دوره صورت گرفت.

اما تعادل پا بر جاست و نظیر مخالفت ها با اوباما در این زمان ترامپ هم بدون مخالفت

پیش نمی رود . اما رویکرد بازگشت به مجد گذشته و برداشتن موانع فعلا غالب است.

نمیتوان موفقیت یا شکست قطعی برای آن پیش بینی کرد و لی بدون مانع پیش نمی

رود.در مقاله های قبل مشکلات داخلی آمریکا بررسی شدند و بر آن اساس پیروزی

ترامپ 6 ماه قبل از انتخابات و احتمال شکستش با کدام شرط پیش بینی شد.

با این مقدمه ،موانع اصلی ترامپ در کسب مجد گذشته و رسیدن به سود کم تلاش

با استفاده از قدرت و زور ، روسیه چین است .پس از آن مواضع بشر دوستانه سازمان

ملل و بعد هم اروپای متحد. 
جنگ جهانی بعد نظامی است یا اقتصادی
ساعت ٢:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/۱٥ 

جنگ جهانی بعد نظامی است یا اقتصادی

به عبارت دیگر راه رشد وتوسعه کشورها تقویت بنیه نظامی است یا ارتقائ

اقتصاد. واضح است موقعیت جغرافیایی ، سابقه حسن سلوک یا درگیری با

همسایگان و ژئو پلتیک کشورها متفاوتند و در پاسخ قاطع و یکسان موثر

میشوند. اما از ویژگی های دنیای سریع التغیر نکنولوژی امروزنقش پررنگ و رو به

 تزایدپول در ادامه مسیر زندگی روزمره است و راه گریزی هم نیست.


امروز رشد تکنولوژی مبارزه با بیماری را میسر ساخته به راحتی تسلیم مرگ نمیشوند

وسایل ارتباطی و در دسترس بودن اطلاعات فواصل را به لحاظ زمانی کاهش داده و

موجب افرایش نیاز و درخواست گردیده که تمامی این موهبات فقط با صرف هزینه و

پرداخت پول میسر است. بر این اساس راهای دسترسی به پول به تنازع بقا شباهت

یافته و لذا شاهد کاهش مسئولیتهای اجتماعی هستیم و خواهیم بود. هر فرصت

به کسب پول برای برخورداری بیشتر از ان مواهب منجر میشود و تفکر انجام خدمات

اجتماعی با دریافت اندک و یا بدون در یافت وجه غیر طبیعی قلمداد میگردد.

این وضعیت شرایط بسیار نا مطلوب از قبیل رواج دروغ و ریا و نا امنی روحی فردی تا

گسترش تروریسم در جهان امروز را باعث شده و راه نجات عاجلی هم متصور نیست.

بنظر میرسد بطور طبیعی جوامع پیشرفته که اقتصاد بهتر و سطح دانش عمومی بالاتر

را دارند بایستی بیشتر در تدبیر خروج از این بحران باشند اما واقعیت خلاف انرا گواه

میدهد. این مسابقه برای کسب بیشتر پول ،راه های غیر اخلاقی و وحشیانه را نیز

توجیه کرده و هر روز فشار بر مردم عادی و اغنان که به دنبال زندگی توام با ارامش

هستند را فزون تر میکند. رابطه دولت های قوی و ضعیفتر هر روز بدتر و استثماری تر

میشود . در این شرایط انها یعنی قویترها برای کسب منافع بیشتر با هم جنگ نمی

کنند بلکه در زمین ضعیفتر ها و با کسب منافع اقتصادی جنگ را در خانه ضعفا براه

انداخته و خرابی و ویرانی میکارند. در این حالت برتری انتخاب تقویت نظامی بجای

برگزیدن رشد اقتصادی نا خواسته در جهت اهداف قویتر هاست . اما به راحتی نمی

توان پاسخ حفظ امنیت ملی بدون تقویت بنیه نظامی را داد. اما هنر اصلی در واقع

نگری و دستیابی به بهترین ترکیب از مخارج تقویت نظامی و رشد واقعی اقتصادی است.

هم امنیت ملی فراغ بال و ارامش به همراه دارد هم اقتصاد روان و هر کدام لطمه ببیند

اثرات غیر قابل جبران دارد.لذا جداسازی جنگ های بعدی از ابعاد نظامی واقتصادی صحیح نیست . چه بسا قدرت برتر نظامی با عدم توان اقتصادی شکست بخورد.

آنچه وحدت ملی واقتدار را سبب میشود با توجه به نقش پر رنگ پول و دارایی بیشتر

اقتصاد پویا وقوی است تا قدرت و تکنو لوژی نظامی اما بی اهمیت نیست ولی پس از

اقتصاد . از اینرو جنگهای بزرگ بعدی در هر دو بعد صورت می گیرند با شروع جنگ

اقتصادی.

آدمی را فربهی هست از خیال                  گر خیالاتش بود صاحب جمال

ور خیالاتش نماید نا خوشی                      می گدازد همچو موم از آتشی

                                                                                 مثنوی دفتر دومکلمات کلیدی: مقالات اجتماعی
 
واکنش زیبای مردم در حادثه ساختمان پلاسکو
ساعت ۳:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/٢ 

واکنش زیبای مردم در حادثه ساختمان پلاسکو

هجوم مردم در اهدائ خون، و همدردی با حادثه دیدگان و نکریم از آتش نشانان غیور

در حادثه ساختمان پلاسکو جای تحسین و افتخار دارد.

آرزو دارم در جهت کمک به جبران خسارت و دستگیری از بیکار شوندگان بیش از 

400واحد تولیدی ویران شده ، حرکتی مردمی سامان یابد.

غیرت و احساس مسئولیت و جانفشانی آتش نشانان مایه سرافرازی است.وجای

تکریم و تقدیر فراوان دارد.

اما درسی که از این حادثه باید گرفت. ما در آموزش و کاربرد تجهیزات پیشرفته دچار

ضعف هستیم. ساختمان اسکلت فلزی که بیش از چهار ساعت در معرض شعله آتش

باشد اگر نریزد جای تعجب دارد.پس نبابستی کسی داخل باشد.

اینکه غیرت اتش نشانان باعث شده ،به درون اتش و داخل این حالت از ساختمان

بروند فقط از احساس مسئولیت و بزرگ همتی انان است. اما دلیلی نیست که ما

از این حادثه به راحتی بگذریم و درس نگیریم تا جلوی نظیر ان گرفته شود.


کلمات کلیدی:
 
پیام تسلیت
ساعت ٢:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/٢۱ 

پیام تسلیت

درگذشت ایت اله رفسنجانی از سیاستمداران موثر 38 سال گذشته را به

خانواده محترم ایشان و ملت بزرگ ایران تسلیت می گوید.

 

 

خلا مواضع چند سال اخیر ایشان در جهت تعامل بهتر با بیرون و


مشارکت کامل تر مردم در امور داخل بیشک ضایعه بزرگی

است.کلمات کلیدی:
 
ارتباط نیک تختی جوامع با اندیشه های استراتژیک سیاسی آنان
ساعت ٧:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/٢٠ 

ارتباط نیک بختی جوامع با اندیشه های استراتژیک سیاسی آنان

 

اندیشه و باورهای واقع گرایانه و انسان دوستانه جوامع در هر عصر ، بالهای 

پرواز به کرانه های سعادتمندی و خلاف آن غلتیدن در گرداب تیره روزی است

تفکرو نگرش نازیسم به دیگرجوامع پس از یک دوره کوتاه از خوشی و شکوه

برای آلمان ها و شور بختی برای دیگران تخریب و سیاه روزی برای خودشان

رانیز ارمغان آورد. 

خطر تفکر و نگرش بد مثل سیل و زلزله تخریب و تباهی دسترنج بشر را

به همراه دارد. لذا یکی از وظایف برگزیدگان و متفکران جوامع، روشنگری و

مقابله و هشدار این خطر می باشد. 


کلمات کلیدی: مقالات اجتماعی ، اجتماعی
 
پارادوکس زندگی بشر قرن بیست و یک
ساعت ٤:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/٢ 
  پارادوکس زندگی بشر قرن بیست و یک

گفت هر مردی که باشد بد گمان

نشنود او راست را با صد نشان

هر درونی که خیال‌اندیش شد

چون دلیل آری خیالش بیش شد

چون سخن در وی رود علت شود

تیغ غازی دزد را آلت شود

پس جواب او سکوتست و سکون

هست با ابله سخن گفتن جنون

 مولوی دفتر دوم دنباله شکایت معاویه از ابلیس نزد خدا.
در کتب جامعه شناسی و تحقیقات تاریخی خوانده ایم ، برخی گروه های اولیه بشری
در زمستان و در کم آذوگی پیران یا به عبارتی پدر و مادران فرتوت خود را در بیابان رها
میکردند تا طعمه درندگان شوند . زیرا از عهده غذای آنها بر نمی آمدند. آیا آنها معنای
محبت و عاطفه را نمی دانستند؟ مسلم چنین نیست.و از اظطرار خاکم این رفتار را
داشتند. رشد شتابان تکنولوژی نوید زندگی راحت و کم دردسر را نوید می دهد . از
یک تکه زمین ده ها برابر غذا بدست میاید.مواجهه با سرما و گرما براحتی میسر است
تکنو لژی سلول های بنیادی امید زندگی بسیار طولانی را می دهد . و بسیار شواهد
دیگر حاکی از توانایی ایجاد آسایش برای بشرقرن حاضر است . اما این واقعیت است؟
بطور یقین پاسخ منقی است. روزی بشربدنبال ایجاد عدالت و آرامش سراغ سوسیال
و اصلاحات ملایم تا تند اقتصادی آن رفت. بسیاری کشته شدند و مسیر ها طی شد .
اما به بن بست کشیده شد. گفتند و استدلال کردند پیشرفت را کند می کند.
بخش اعظم دست اوردهای بهره وری های اجتماعی در جهت کمک به محرومان با
یورش خصوصی سازی در غرب از بین رفت. و سرمایه داری هار و وحشی تر پیشرفت.
امروز با تمامی موهبت تکنو لوژی پیشرفته بشر گرفتار تر از قبل است . نگران است.
آرامش ندارد. چه می خواهد ؟ کار و درآمد می خواهد. رهایی از بردگی می خواهد.
به صورت وحشتناک و فزاینده دزدیدن و اسارت بچه ها و دختران و زنان برای اسفاده
نا مشروع از آنان گسترش یافته است. سکس مشمئز کننده شده است. اخلاق تنزل
کرده و رفتار ناهنجار شده است چرا؟

 


کلمات کلیدی: مقالات اجتماعی ، عرفان
 
پایان زندگی فیدل کاسترو یکی از قهرمانان شاخص مبارزه برای زندگی بشریت
ساعت ٦:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٩/۱۱ 

پایان زندگی فیدل کاسترو، یکی از قهرمانان شاخص مبارزه برای زندگی بشریت

انسان برای فهم ودرک و ارتقای سطح زندگیش نیاز به رفع حوایج اولیه دارد. مسکن ، کار

تحصیل، بهداشت و خوراک ارزان و در دسترس این حوایج اولیه هستند. پس از آن رعایت

حقوق و برابری در تمامی سطوح در مقابل قانون صرفنظر از جنسیت ، مذهب ،نژاد و قوم

در مرحله بعد قرار میگیرد. در رده بعدی آزاد اندیشی ، گرایش به تفکر و ایدئولوژی و آزادی

بیان اعتقادات و تبلیغ و درخواست مباحثه و مناظره و نقد قرار میگیرد. بهم ریختگی این

تسلسل آرامش را می زداید و امکان زندگی در گستره حداکثر نفوس جامعه را سلب می نماید.

از هر سخن میتوان برداشت متفاوت داشت اما به صراحت می گویم این سخنان به

هیچ وجه قصد تبیین استبداد و فشار روی بیان عقیده را ندارد.

روش کاسترو در کشورش را بایستی با محیط خودش اندازه گیری نمود. به لحاظ اقتصادی با تمامی فشارها و تحریم ها ،بعد از کشور کوچک کاستاریکا  ، ودر آمریکای مرکزی دارای

بالاترین سرانه تولید است. 92 درصد مردم صاحب خانه هستند . بهداشت و درمان

کاملا مجانی است. تحصیل کاملا مجانی است. بیکاری در حد بسیار ناچیز است .44درصداز نمایندگان پارلمان را زنان تصاحب کرده اند.اما بطور یقین و به عللی

 نا رضایتی هست. هر حکومت ایدئو لوژیک حتما تضییقات ونارسایی در شیوه های

اجرا دارد. بعضی افراد معتقدتر به آن مرام در مسئولیت هایی که دارند جانب انصاف

 و عدالت را در نظر نمی گیرند و احخاف و اعمال نفوذ می کنند . در برابر مشکلات

بیرونی اجبارا مورد حمایت قرار می گیرند و جایگزین ندارند و موجب نارضایتی میشوند.

در هر حال مبارزان برای بشریت مسیر هایی را بر می گزینند که کاسترو یکی از

موفق ترین آنهاست و تله ی انحراف یعنی نتیجه ی مستبد شدن آنرا خدشه دار میکند.

لذا به لحاظ کارایی جامعه عقب میماند و افزون بر آن کمی سرمایه و ممانعت از تعامل

به واسطه تحریم ها فقر اقتصادی را حاکم می کند . که در بهترین نتیجه تقسیم عادلانه

فقر است که باز هم کوبا و کاسترو موفق بوده و فساد چشمگیر نقاط مشایه دیگر را

ندارد. اگر این بحث تحلیلی باشد جای سخن بسیار دارد اما بهانه ای بود برای درود

به روان آن مرد مبارز برای زندگی بشریت.

 


کلمات کلیدی: مقالات اجتماعی ، اجتماعی
 
پیامد های اقتصادی و سیاسی ترامپ در آمریکا و جهان
ساعت ٤:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/٢٦ 

پیامد های اقتصادی و سیاسی ترامپ در آمریکا و جهان

ترامپ تفکر استراتژیک ندارد . او یک عملگرا است . کارکرد حرفه ای او این

نتیجه را داده است. در مقاله 3خرداد 95 با عنوان برنده انتخابات 

2016 پیش بینی شد چرا ترامپ برنده است اما نه با اکثریت بلکه

برنده دوشادوش. و به دو نکته ی ضعف سیاست خارجی اوباما در

خاور میانه و مشکلات اقتصادی از تفکر حاکم بر سرمایداری نئو لیبرال موثر در پیروزی ترامپ یا شکست اوباما اشاره شد.