چاره وری

chare-vary

پایان زندگی فیدل کاسترو یکی از قهرمانان شاخص مبارزه برای زندگی بشریت
ساعت ٦:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٩/۱۱ 

پایان زندگی فیدل کاسترو، یکی از قهرمانان شاخص مبارزه برای زندگی بشریت

انسان برای فهم ودرک و ارتقای سطح زندگیش نیاز به رفع حوایج اولیه دارد. مسکن ، کار

تحصیل، بهداشت و خوراک ارزان و در دسترس این حوایج اولیه هستند. پس از آن رعایت

حقوق و برابری در تمامی سطوح در مقابل قانون صرفنظر از جنسیت ، مذهب ،نژاد و قوم

در مرحله بعد قرار میگیرد. در رده بعدی آزاد اندیشی ، گرایش به تفکر و ایدئولوژی و آزادی

بیان اعتقادات و تبلیغ و درخواست مباحثه و مناظره و نقد قرار میگیرد. بهم ریختگی این

تسلسل آرامش را می زداید و امکان زندگی در گستره حداکثر نفوس جامعه را سلب می نماید.

از هر سخن میتوان برداشت متفاوت داشت اما به صراحت می گویم این سخنان به

هیچ وجه قصد تبیین استبداد و فشار روی بیان عقیده را ندارد.

روش کاسترو در کشورش را بایستی با محیط خودش اندازه گیری نمود. به لحاظ اقتصادی با تمامی فشارها و تحریم ها ،بعد از کشور کوچک کاستاریکا  ، ودر آمریکای مرکزی دارای

بالاترین سرانه تولید است. 92 درصد مردم صاحب خانه هستند . بهداشت و درمان

کاملا مجانی است. تحصیل کاملا مجانی است. بیکاری در حد بسیار ناچیز است .44درصداز نمایندگان پارلمان را زنان تصاحب کرده اند.اما بطور یقین و به عللی

 نا رضایتی هست. هر حکومت ایدئو لوژیک حتما تضییقات ونارسایی در شیوه های

اجرا دارد. بعضی افراد معتقدتر به آن مرام در مسئولیت هایی که دارند جانب انصاف

 و عدالت را در نظر نمی گیرند و احخاف و اعمال نفوذ می کنند . در برابر مشکلات

بیرونی اجبارا مورد حمایت قرار می گیرند و جایگزین ندارند و موجب نارضایتی میشوند.

در هر حال مبارزان برای بشریت مسیر هایی را بر می گزینند که کاسترو یکی از

موفق ترین آنهاست و تله ی انحراف یعنی نتیجه ی مستبد شدن آنرا خدشه دار میکند.

لذا به لحاظ کارایی جامعه عقب میماند و افزون بر آن کمی سرمایه و ممانعت از تعامل

به واسطه تحریم ها فقر اقتصادی را حاکم می کند . که در بهترین نتیجه تقسیم عادلانه

فقر است که باز هم کوبا و کاسترو موفق بوده و فساد چشمگیر نقاط مشایه دیگر را

ندارد. اگر این بحث تحلیلی باشد جای سخن بسیار دارد اما بهانه ای بود برای درود

به روان آن مرد مبارز برای زندگی بشریت.

 


کلمات کلیدی: مقالات اجتماعی ، اجتماعی
 
پیامد های اقتصادی و سیاسی ترامپ در آمریکا و جهان
ساعت ٤:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/٢٦ 

پیامد های اقتصادی و سیاسی ترامپ در آمریکا و جهان

ترامپ تفکر استراتژیک ندارد . او یک عملگرا است . کارکرد حرفه ای او این

نتیجه را داده است. در مقاله 3خرداد 95 با عنوان برنده انتخابات 

2016 پیش بینی شد چرا ترامپ برنده است اما نه با اکثریت بلکه

برنده دوشادوش. و به دو نکته ی ضعف سیاست خارجی اوباما در

خاور میانه و مشکلات اقتصادی از تفکر حاکم بر سرمایداری نئو لیبرال موثر در پیروزی ترامپ یا شکست اوباما اشاره شد.


 
زنده بودن یا زندگی کردن
ساعت ٤:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/٢۱ 

زنده بودن یا زندگی کردن

در پاسخ به این سوال باید واقع نگر بود . زنده بودن را رفتار فیزیو لوژیک نظیر

خور و خواب بگیریم و زندگی را ترکیب خور وخواب با عواطف و طیران اندیشه و لذات هنری

و نشاط اجتماعی زیستن .

در اینصورت زنده بودن بخشی از زندگی کردن است . اما زنده بودن تنها به عادت تبدیل

تبدیل شده و ملال آور است. و زیبایی و نشاط در بخشهای دیگر زندگی است .

همه انسان ها با شادی نیاز مندند . و اگر روی هرم نیاز های مازلو برویم از مرحله ای

نیاز ها ی بخش دوم زندگی کردن شدید و اولویت اصلی می شوند.

حالا اینطور بررسی کنیم چه میزان سهم زنده بودن است و چه میزان

سهم بخش دوم زندگی کردن . تیره بختان بیش از 90 درصد زمانشان صرف زنده ماندن

است . و خوشبخت ها کمتر از 50 در صد زمانشان به زنده ماندن اختصاص دارد.

بخش غیر قابل انکار از این تخصیص به منابع مالی مرتبط است . اما تعلیم و تربیت

وجود آزادی های فردی و اجتماعی ، مجال به هنر مندان و اندیشمندان را نمی توان

نادیده گرفت . در آرزوی فراهم شدن فرصت بخش 2 زندگی کردن برای اکثریت انسانها.

 


کلمات کلیدی:
 
تاثیر نگرش بر شخصیت چهره انسانها
ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/٢۱ 

تاثیر نگرش بر شخصیت چهره انسانها

شخصیت چهره انسان چیست ؟ شما به بعضی آدم ها که نگاه

میکنی ناخود آگاه آنها را مهربان میبینی یا خشن احساس می کنی

و فاصله می گیری. دقیقتر که روی چهره ها فکر کنی آنها دسته بندی می

شوند صرفنظر از اینکه رنگ چشمشان یا حتی اندازه آن چقدر باشد، ویا اندازه بینی و

گونه و دیگر اجزا ی صورتشان.

متال می زنم ، به بازار برو و دقت کن ، اغلب صاحبان مغازه ها را به یک

شخصیت چهره ای و شاگرد هایشان را نیز به نوع دیگر می بینی .

در یک سیستم پر دیسیپلین نظیر گروهایی که روی تفکر و اعتقاد

واندیشه اعضایشان حساسیت دارند و فشار می آورند نیز این شباهت

چشمگیر است .

سه سوال مطرح میشود. 1- آیا نوع پوشش و پیرایش چهره ، آنان را شبیه ساخته

است ؟ 2- آیا تاثیر نگرش بر ،وضعیت گرفتن ،ماهیچه های صورت آنان

شباهت را باعث گردیده نظیر وضعیت های یک چهره در مواجهه با ترس یا شادی یا

تعجب یا کلاپیسه رفتن چشمها در یک موقعیت. 3- آیا این شباهت ناشی از

احساس درونی ما از موقیعیت بیرونی نیست و ادراک ما این شبیه سازی را انجام

نمی دهد؟ .

واقعیت آنستکه باید روی این موضوع به صورت تیمی و جامع کار کرد .

اهل هنر مثل نقاش و مجسمه ساز و روانشناسان پر تجربه و نویسندگان

داستانی که قدرت وصف خوبی دارند بهتر می توانند صاحب نظر باشند.اما به صورت

یک تجربه مثلا در ترافیک و در صفها وقتی دراز مدت شده اند و هر روز با آن سروکار

داریم اغلب چهره ها از حالت دوست داشتنی و انسانی به شخصیت چهره ی احمقی

شبیه شدنه اند نگاه به اطراف نیست ، این موجود اجتماعی نیست ، فقط خودش را

می بیند  با نگاه رو به جلوی کوتاه و عدم حرکت گردن ، و کوچک شدن چشمها و تیز

شدن گوش رو به جلو . امید وارم سوال 3 درست باسد اما اگر جواب 2 باشد باید بیش

از اینها به فکر رفتار اجتماعی باشیم و پیرایش جدی از فشارها و در خواست های

تک فکری و دیگر تنگنا های اقتصادی و اجتماعی داشته باشیم .
کلمات کلیدی: اجتماعی ، مقالات اجتماعی
 
آمار های غیر قابل اعتماد
ساعت ٦:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۱٠ 

آمار های غیر قابل اعتماد

درابتدای مهر ماه گفته شد حدود 1/5ملیون کلاس اولی وارد مدرسه شدند. به عبارت دیگر در سال تحصیلی 89 قریب همین مقدار رشد جمعیت داشتیم.

در سال 90 جمعیت 75/2 ملیون اعلام شده بود . و 1/5 ملیون میشود 2درصد امار موالید . با توجه به نیم درصد مرگ ومیر حاصل

1/5 درصد رشد است که برای 5 سال میشود حدود 8 درصد با توجه به تصاعدی بودن ان . و 8 درصد از 75/2 ملیون میشود 6 ملیون لذا در سال 95 باید جمعیت 81/2 ملیون باشد . حال انکه

جمعیت اندکی از 79 ملیون فرا رفته است  . به عبارت ریاضی30درصد خطا دارد. این خطا بزرگ است و اعتماد را میشکند.


 
تاثیر رونق مسکن بر کاهش بیکاری
ساعت ٥:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/٢٥ 

تاثیر رونق مسکن بر کاهش بیکاری

مقدمه،به منظور تحلیل همه جانبه و کامل ابتدا ترکیب جمعیتی

کشور را وا میکاویم.سپس به موانع تولیدمی پردازیم و درنهایت 

 عوامل رونق مسکن هم چنین پتانسیل ایجاد کار توسط تولید

مسکن بصورت کمی بررسی می گردد. 
اقتصاد چین اره ای در ما تحت اقتصاد های ابر صنعتی
ساعت ٧:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/٢۳ 

اقتصاد چین اره ای در ما تحت اقتصاد های ابر صنعتی

واقعیت اینست که به برکت کارگر ارزان، حمایت های مناسب

دولت و سرمایه های سرازیر شده از امریکا و اروپا تولید در چین


ارزانتر و غیر رقابت تر از کشور های ابر صنعتی است.

بازارهای داخلی آنها و دیگر کشورها با کالای چینی تسخیر شده و میدان را از ابر صنعتی ها گرفته است.


نتیجه اش بیکاری بیشتر در ابر صنعتی ها و کاهش قدرت خرید

کارگران و متوسط هاست. همه سر مایه داران ضرر نمی کنند

زیرا برخی از آنها در چین سرمایه گذاری کرده اند .


 
درسی از گربه
ساعت ٦:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/٢۳ 

درسی از گربه

در حال دویدن بناگاه زیر پایم گربه ای سبز شد . در یک آن بالا پرید

و عقب گرد کرد و فرار ، اما ساق پایم می سوخت . شلوار بالا 

زدم جای سه خط زخم اثر چنگال او بود . اما درس ها :

1- در حال ترس و فرار حمله را فراموش نکرد. و ضربه را زد. و فهماندنمیشود سر به سرش گذاشت چه سهو و چه عمد.

2-سرعت عمل بسیار زیاد او در این فرار و حمله میگوید این 

غریزه شده وگرنه با فکر و تصمیم نتیجه نمی دهد و این بقا است.

3- در حالیکه همیشه با انسان زندگی کرده است اما دلیلی بر

اعتماد نمی بیند و همیشه آماده است.

4- حریم را میداند و نه شروع کننده حمله به انسان می شود و نه گارد خصومتی میگیرد بلکه خودش را لوس هم میکند و از او

غذا میگیرد. این هم راز دیگر بقایش است.


کلمات کلیدی: مقالات اجتماعی ، طنز