چاره وری

chare-vary

جه کسی برنده انتخابات امروز است
ساعت ۱:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٢/۳٠ 

جه کسی برنده انتخابات امروز است

حدود 58 ملیون واجد شرایط رای در داخل و 2.5ملیون در خارج کشور داریم. در داخل حدود نیمی از واجدین شرایط رای خواهند داد.

بیشترین مشارکت در شهر ها اتفاق می افتد و بخصوص شهر های بزرگ اما اینبار چون

انتخابات شوراها هم با ریاست جمهوری در یک زمان اتفاق می افتد ، میتوان انتظار ارتقای

رای دهندگان تا 42 ملیون را داشت. در حالت اول اگر همزمانی نبود با توجه به اینکه قریب

5 ملیون دانشجو داریم که بیش از 75 درصد انها سنتی فکر نمی کنند و تاثیر خوبی هم روی خانواده های خود دارند ، صرفنظر از اینکه کاندید غیر سنتی خوب یا بد عمل کرده باشد

نتیجه به نفع اوست . اما در وضعیت امروز با همزمانی با شوراو رای حداکثری بخش

ها وشهر های کوچک می تواند نتیجه تغییر نماید. فقر شدید در آن مناطق سمت گیری

به حساسیت شعار های ایجاد کار و افزایش در امد را شدیدا بالا می برد. مردم عادی

تمایل به تحلیل ندارند و با پر درامد ها هم میانه خوبی ندارند. در 4 سال گذشته هر چند

تورم مهار شده باشد اما رکود کمرشان را شکسته است و دوست دارند این ریاضت پایان

یابد. مردم هر چه فقیر تر شوند بیشتر جذب شعار ان هم از نوع پوپو لیسی می شوتد.

فشار های تبلیغاتی هم بر علیه دولت کم نبوده و حواس خودش هم خیلی جمع نبوده.

در چنین حالتی امید به پیروزی افای روخانی ضعیف است . و اگر این پیش بینی وارونه

از اب در اید باید بسیارمبارک است نه فقط از ان جهت که ایشان انتخاب شده است.

بلکه از واقیتی که تحول فکری عظیمی اتفاق افتاده و دیگر قاشق خالی دهان مردم

نمی شود گذاشت. در هر حال پبشاپیش به برنده تبریک می گوییم و امید داریم به

وعده ها نزدیک شودومسیر همواری برای مردم انتخاب نماید.البته در جامعه فقیر هرچه

پول به دست دهک های پایینتر برسد به سرعت در وضع اقتصادی منوسط ها تاثیر مثبت

میگذارد و از رکود بطور فزاینده می کاهد. فقرا حتی یک روز ان پول را نگه نمی دارند و

انفدر گره و نیاز دارند که یک روره تمام ان پول را به ارایه دهندگان خدمات تقدیم میکنند

به دکتر به اموزش به خرید مایحتاج ضروری غیر خوراکی و به سرعت این پول به جیب

بخش خدمات می ریزد و بازار از رکود بیرون میاید . البته دایمی و پایدار نیست. حتما

مقداری تورم با خود دارد اما از گره رکود سنگین روانتر عمل می کند . اقتصاد دانان کم

تفکر اما با سواد توجه نمی کنند. لذا بالا بردن یارانه دهک های پایینی مسیری بود که

دولت قبل به ان کم توجهی کرد و شاید تاوانش را بدهد که این ارزو را ندارم. 
نکته ای مدیریتی
ساعت ۳:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٢/۱٧ 

نکته ای مدیریتی

چارلز هندی از اساتید مدیریت در یکی از نوشتار هایش نکته مدیریتی جالبی را گفته بود.

، در یک نقطه خوش آب و هوای انگلستان سمیناری داشتم. عصر برای هوا خوری بیرون

آمدم ، در پایین تپه سرسبز اسب کرایه می دادند . برای سواری اسبی کرایه گرفتم و

سوار شدم چند قدمی که رفت دهنه را کشیدم به راست برود و نرفت و ایستاد رها کردم

به راه خود ادامه داد . دوباره دهنه را کشیدم و مسیر دیگری انتخاب کردم اما باز هم

ایستاد و نرفت ازادش گذاشتم و شروع به رتمه کرد. من هم بانوع حرکات اسب

سواری میکردم. شاهدان دور فکر میکردند کنترل اسب با من است اما اینطور نبود.

اسب پس از بارها سواری دادن آسان ترین مسیر را پی برده بود و فقط به آن تمکین

داشت. ،

لذا تغییر در مسیر بنگاه ها ،جمعیت ها و ملت ها نیز بسیار مشکل است و با فرمان

آنی و تصمیم فردی انجام نمی گیرد. مردم دنیا در این برهه از زمان و با روش زندگی

نا گریز و نا گزیر مدرن به دستاورد ها و محرومیت های فراوان رسیده اند و در هر انتخاب

تمایل به شنیدن معجزه و تغیر عمده دارند اما کشیدن دهانه فقط موجب توقف است.

و حرکت قبلی مسیر خود را طی میکند. و بسیار اتفاق می افتد که سوار کار اصرار

نماید اما سرانجام و واقعی مسیری طی نشده است و توقف بوده.

اما نکته مهمتردرحرکت ملت ها موتور محرکه حرکت است صرفنظر از راننده یا سوارکار

این موتور محرک تمایل واقعی به انجام خدمت است توسط مردم. به عبارت دیگر اگر

بیش از نیمی از مردم با تفکر انجام خدمت گاری کشور را به جلو هل دهند و برخی هم

سوار باشند و سهمی از هل نداشته باشند و بقیه نیز بی تفاوت باشند باز هم گاری

حرکت میکند و جلو میرود اما اگر تمایل به سواری به نصف برسد و بی تفاوتان یا کم

توانان هم جدا نشدنی هستند و باشند فشار زیادی به هل دهندگان میاید تا جاییکه

دیگر زئرشان نمی رسد و بسیار کند حرکت می کند و حتی در سربالایی به عقب

بر میگردد.

تمایل به خدمت واقعی جز ءفرهنگ جامعه میشود . با نظم و انضباط با قانون گرایی

با حذف استثناء و رانت با ترویج راست گویی و توجه به هنر و توجه به سلامتی

عمومی تقویت می شود. و به عکس با حذف این موارد و با ترویج لفاظی و ریا و

دروغ گویی صدمه جدی می خورد. اینجاست که نقش راهیردی مدیران جامعه بازی

خود و تاثیر خود را به ثبوت می رساند . و هر اشتباهش با از دست دادن فرصت و عمر

کثیری از احاد مردم همراه است و اصلاح آن بسیار دشوار.

 

 


کلمات کلیدی: مقالات اجتماعی ، سیاسی
 
انتخابات 96
ساعت ۱:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٢/٧ 

   انتخابات


انتظار مردم از انتخابات چیست ؟ یا چه باید باشد؟ بدیهی است خواست

مردم از حکومتها ، امنیت ،پرهیز از تبعیض،رفاه و رشد و توسعه اقتصادی

اجتماعی است. این از اصول و تعاریف تعهدات نخستین دولت هاست.

 

نامزد ها هم به این در خواست آگاهی دارند. لذا با توجه به شرایط و

 

تاثیر عوامل داخلی و بیرونی در جهت حصول به اهداف اساسی از شیوه

 

و روشی که مورد نظرشان باشد بیان و دفاع نمایند. اما بسیاری مواقع

 

 

دو طرف مردم و نامزدها رویایی رفتار می کنند. بجای قول و بیان موضوع

 

و گره خاص و انجام شدنی نامزد وعده های شیرین و هوایی می دهد و

 

مردم هم از طرف دیگر فیتیله انتظار را بالاتر می برند و خوابهای خوشی

 

می بینند. این بد نیست زیرا طرفین رضایت دارند. اما نتایج خوبی در

 

تکرار ندارد. به مرور مردم را به طرف قهرمان پروری افسانه ای سوق می

 

دهد و نامزدها را از بیان آرزوهای نشدنی به هراس نمی اندازد.

 


 
در بیان جامع نگری و اهمیت شناخت دقیق شرایط
ساعت ٤:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/۱/٢٤ 

در بیان جامع نگری و اهمیت شناخت دقیق شرایط

مولانا در تمثیل های فراوان توجه به شرایط وفواید جامع نگری به عوض

جزم گرایی را بیان نموده است.می گوید برف و سرما غوره را از رشد باز

می دارد.اماهمین غوره اگر انگور شده باشد برف و سرما تخریبش را هم مانع می شود.

در مقامی زهر و در جایی دوا                   در مقامی کفر و در جایی روا

آب در غوره ترش باشدولیک               چون به انگوری زسد شیرین و نیک

کبر زشت است و از گدایان زشتتر          روز سرد و برف و آنگه جامه تر

هشدار می دهد از برداشتهای اشتباه از شرایط و کوتاه فکری و کوته نظری:

چشم آخر بین تواند دید راست             چشم آخور بین غرور است و خطاست

موجهای صلح بر هم می زند                   کینه ها از سینه ها بر می کند

موجهای جنگ بر شکل دگر                          مهر ها را می کند زیر و زبر 
تبریک سال نو
ساعت ٥:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/۳٠ 

تبریک سال نو

بنام توانای مطلق ، اراده لایتناهی ، اقیانوس علم بی پایان

 

دادار یگانه مدد دهد با هوشیاری وهوشمندی به ساحل نیکبختی و آرامش دست یابیم.

بیدار شویم وبه سوی کمال برویم.

به قول بهار :

گوییم که بیدار شدیم‌! این چه خیالست‌؟

بیداری ما چیست‌؟

بیداری طفلی است که محتاج به‌لالاست

با دلی پر امید برای همه سالی پر نشاط و شادی بخش ارزو دارم .

فراموشمان نشود زندگی پر فراز و نشیب است شادی ، اندوه،رنج ،سکون،رشد

وعشق همه اجزا هستی انسان هستند. رویا اگر نبود غم از جان بدر نمی رفت.

گذشت اگر نبود رشک روح را خورده بود. عشق اگر نبود چیزی از هستی نمی ماند.

در خاتمه چند مصرع از شعر هستی نواب صفا که بنان در دهه 30 اجرا کرد :

هستی چه بود قصه پر رنج و ملالی           کابوس پر از وحشتی، آشفته خیالی

ایهستی من و مستی تو               افسانه ای غم افزا

کو فرصتی که تا لذتی بریم از شب وصالی

........

چرایی غمین اقامت گزین به درگاه می فروشان

گریزاز محن ،چو من ساغری بزن ساغری بنوشان


 
به یاد خانم سیمین دانشور
ساعت ٤:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/٢٦ 

به یاد خانم سیمین دانشور

هجدهم اسفند ماه سالروز فوت خانم دانشور است . پنج سال گذشت ،

یادش گرامی باد. فقط به یک خاطره بسنده میکنم.

تابستان 86پس از خواندن دو کتاب اخر ایشان یک متن را برایشان در تقدیر

از ایشان فرستادم .در جواب دو بیت زیر را فرستادند.

یکی مرغ بنشست بر کوه و خاک

                  نه افرود برکوه و نزوی بکاست

من آن مرغم و این جهان کوه من

 

                          چومردم جهان را چه افسوس من

با امضاء ، با عشق سیمین دانشور،

درجوابیه نوشتم:

 

کز آن فر به کوه آمده مستدام 

                           فلک بر نشاندست بر او گوهری لعل فام

تو آن گوهری و حهان کوه تو

                                         جهان بر نتابد ز اندوه تو

 

                                 


کلمات کلیدی: مقالات اجتماعی ، عرفان
 
مواضع تند ترامپ در مقابل ایران تا کجا
ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/۱٦ 

مواضع تند ترامپ در مقابل ایران تا کجا

اولین سوال اساسی در برابر این موضع تند علیه ایران آنستکه این رویکرد

در پاسخ به چه نیاز مهم در سیاست خارجی آمریکاست.

درحالیکه روی بسیاری از مسایل مهم سیاسی منطقه نظیر مبارزه با داعش و ثبات در

افغانستان و عراق همسویی نانوشته ای برقراراست. و فقط درخصوص اسراییل

مواضع مخالف می باشد، در تنگنا قرار دادن با الویت ایران منطق ندارد. حتی تعارض ا

ایران با همسایگان عرب نیز برای آمریکا زنگ خطر نیست. و بهانه تقویت موشکی

که به مراتب از مساله هسته ای کوچکتر است و میتواند با تذکر و یا گفتگو حل شود

هم با این هجمه فشار به ایران مطابقت ندارد. اگر این تقابل را نشانه کم تجربگی و

بی دقتی هم بدانیم ساده نگری است. با تحلیل دقیقتر باید نتیجه گرفت.

سیاست خارجی اوباما که بر مبنای کاهش درگیری نظامی و اصرار بر وذاکره بود و

نتایج مثبت و منفی را توام داد در داخل آمریکا چندان با اقبال روبرو نشد. ومجالی

برای تکامل و اصلاح نیافت. به غرور ،حتی ،کاذب قدر قدرتی آمریکا لطمه خورد. ودر

انتخابات از آن بهره بردند. واقعیت امروز جهان با بیست سال قبل متفاوت است .جهان

شاهد اقتصاد قوی چین، رشد اقتصاد هند که همین دو یعنی ثلث جمعیت دنیا است.

کشورهای شرق آسیا و برزیل در اقتصاد حرف دارند و با تمام بزرگی اقتصاد آمریکا

دیگر بی رقیب و یا کم رقیب نیست . سرمایه دار امریکایی شاهد است در دیگر

کشورها با سرمایه بالاتر چینی او را از میدان به در میکند . ولی این تطبیق اقتصاد

با سیاست برای او دشوار است هنوز تصور کسب سود بالا با اعمال نفوذ سیاسی

و دور از رقابت آرزوی آمریکایی است. باور هماهنگی توان اقتصادی با توان سیاسی

را ندارد . بدنبال کسب اقتدار قبل با رویکرد نشان دادن زور است. لذا باید از تمامی

موانع سر راه عبور کرد از سازمان ملل تا اروپای متحد و روسیه و چین.

نکته ای را یاد آورشود، خاصیت غالب یا واکنش یک مجموعه متشکل از اجزا به کمیت

ترکیب اجزا و کیفیت بیان و ارایه هر جزئ بستگی دارد. در رفتار جوامع انسانی نیز

مستثنی نیست. ترکیب کمیتی از اندیشمندان ،بیسوادان ،محافظه کاران، پیشروهاو

هنرمندان ومردم دنباله رو سلطه پذیر و کیفیت چگونگی بیان این رفتار در جامعه

واکنش اجتماعی و مواضع غالب را در پی دارد. باور به واقعیت موجود و تطبیق خود با

با جایگاه واقعی نیاز به بردباری ، تحمل ، آینده نگری ودرایت دارد. در دوره قبل شرایط

به نفع این تطبیق گردید اما واقعیت آن بود که ترکیب کمیتی در حال تعادل است و

با کمترین تغیر میتواند به نفع مقابل چرخش کند و با انتخابات این دوره صورت گرفت.

اما تعادل پا بر جاست و نظیر مخالفت ها با اوباما در این زمان ترامپ هم بدون مخالفت

پیش نمی رود . اما رویکرد بازگشت به مجد گذشته و برداشتن موانع فعلا غالب است.

نمیتوان موفقیت یا شکست قطعی برای آن پیش بینی کرد و لی بدون مانع پیش نمی

رود.در مقاله های قبل مشکلات داخلی آمریکا بررسی شدند و بر آن اساس پیروزی

ترامپ 6 ماه قبل از انتخابات و احتمال شکستش با کدام شرط پیش بینی شد.

با این مقدمه ،موانع اصلی ترامپ در کسب مجد گذشته و رسیدن به سود کم تلاش

با استفاده از قدرت و زور ، روسیه چین است .پس از آن مواضع بشر دوستانه سازمان

ملل و بعد هم اروپای متحد. 
جنگ جهانی بعد نظامی است یا اقتصادی
ساعت ٢:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/۱٥ 

جنگ جهانی بعد نظامی است یا اقتصادی

به عبارت دیگر راه رشد وتوسعه کشورها تقویت بنیه نظامی است یا ارتقائ

اقتصاد. واضح است موقعیت جغرافیایی ، سابقه حسن سلوک یا درگیری با

همسایگان و ژئو پلتیک کشورها متفاوتند و در پاسخ قاطع و یکسان موثر

میشوند. اما از ویژگی های دنیای سریع التغیر نکنولوژی امروزنقش پررنگ و رو به

 تزایدپول در ادامه مسیر زندگی روزمره است و راه گریزی هم نیست.


امروز رشد تکنولوژی مبارزه با بیماری را میسر ساخته به راحتی تسلیم مرگ نمیشوند

وسایل ارتباطی و در دسترس بودن اطلاعات فواصل را به لحاظ زمانی کاهش داده و

موجب افرایش نیاز و درخواست گردیده که تمامی این موهبات فقط با صرف هزینه و

پرداخت پول میسر است. بر این اساس راهای دسترسی به پول به تنازع بقا شباهت

یافته و لذا شاهد کاهش مسئولیتهای اجتماعی هستیم و خواهیم بود. هر فرصت

به کسب پول برای برخورداری بیشتر از ان مواهب منجر میشود و تفکر انجام خدمات

اجتماعی با دریافت اندک و یا بدون در یافت وجه غیر طبیعی قلمداد میگردد.

این وضعیت شرایط بسیار نا مطلوب از قبیل رواج دروغ و ریا و نا امنی روحی فردی تا

گسترش تروریسم در جهان امروز را باعث شده و راه نجات عاجلی هم متصور نیست.

بنظر میرسد بطور طبیعی جوامع پیشرفته که اقتصاد بهتر و سطح دانش عمومی بالاتر

را دارند بایستی بیشتر در تدبیر خروج از این بحران باشند اما واقعیت خلاف انرا گواه

میدهد. این مسابقه برای کسب بیشتر پول ،راه های غیر اخلاقی و وحشیانه را نیز

توجیه کرده و هر روز فشار بر مردم عادی و اغنان که به دنبال زندگی توام با ارامش

هستند را فزون تر میکند. رابطه دولت های قوی و ضعیفتر هر روز بدتر و استثماری تر

میشود . در این شرایط انها یعنی قویترها برای کسب منافع بیشتر با هم جنگ نمی

کنند بلکه در زمین ضعیفتر ها و با کسب منافع اقتصادی جنگ را در خانه ضعفا براه

انداخته و خرابی و ویرانی میکارند. در این حالت برتری انتخاب تقویت نظامی بجای

برگزیدن رشد اقتصادی نا خواسته در جهت اهداف قویتر هاست . اما به راحتی نمی

توان پاسخ حفظ امنیت ملی بدون تقویت بنیه نظامی را داد. اما هنر اصلی در واقع

نگری و دستیابی به بهترین ترکیب از مخارج تقویت نظامی و رشد واقعی اقتصادی است.

هم امنیت ملی فراغ بال و ارامش به همراه دارد هم اقتصاد روان و هر کدام لطمه ببیند

اثرات غیر قابل جبران دارد.لذا جداسازی جنگ های بعدی از ابعاد نظامی واقتصادی صحیح نیست . چه بسا قدرت برتر نظامی با عدم توان اقتصادی شکست بخورد.

آنچه وحدت ملی واقتدار را سبب میشود با توجه به نقش پر رنگ پول و دارایی بیشتر

اقتصاد پویا وقوی است تا قدرت و تکنو لوژی نظامی اما بی اهمیت نیست ولی پس از

اقتصاد . از اینرو جنگهای بزرگ بعدی در هر دو بعد صورت می گیرند با شروع جنگ

اقتصادی.

آدمی را فربهی هست از خیال                  گر خیالاتش بود صاحب جمال

ور خیالاتش نماید نا خوشی                      می گدازد همچو موم از آتشی

                                                                                 مثنوی دفتر دومکلمات کلیدی: مقالات اجتماعی